Hogy tanulhassunk egymástól… – A területi elnökök fórumáról


A Vándorgy?lés pénteki napján az országos elnökség és a területi szervezetek elnökei közös fórumot tartottak, ahol a megyei elnökök beszámoltak szervezeteik tevékenységér?l.

Hogy tanulhassunk egymástól…  – A területi elnökök fórumáról„A most induló szakmai rendszerváltás… a területi szervezetekre az eddigieknél is nagyobb feladatokat ró: a Kamara életében egyre hangsúlyosabbá kell válnia a területi szervezetek tevékenységének” – írja dr. Hankó Zoltán a Vándorgy?lésre kiadott, a területi szervezetek 2017-es tevékenységét bemutató füzetben. Noha évek óta tartó gyakorlat, hogy a területi elnökök beszámolnak szervezeteik tevékenységér?l a Gyógyszerész Köztestületi Napokon, valamint a 2017. novemberi összejövetelen is elhangzott egy összegz? beszámoló, azonban id?hiány miatt nem volt lehet?ség arra, hogy a megyék külön-külön is beszámoljanak munkájukról. E hiány pótlására szolgált a kiadvány, amely alapjául az egyes megyék írásos beszámolói szolgáltak (19 megye küldte el összefoglalóját).

Hogy tanulhassunk egymástól…  – A területi elnökök fórumárólA fórumon – amely dr. Brezanóczy Ferenc, a Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) elnöke és dr. Nyíri László, a TEÉ alelnöke moderálásával került megrendezésre – lehet?ség nyílt arra, hogy az egyes területi szervezetek vezet?i egyenként is megismertessék tevékenységeiket a jelenlév?kkel, pontosabban kiegészítsék mindazt, amit írásos beszámolóikban közzétettek. E lehet?séggel minden megyei vezet? élt is. „Nagy szükség van ezekre a beszámolókra azért, hogy tanulhassunk egymástól” – fogalmazott dr. Brezanóczy Ferenc.

A kiadvány – amit minden részvev? megkapott – a beszámolókon túl az országos elnökség és a területi szervezet munkakapcsolatába is betekintést nyújt – mondta dr. Nyíri László. „Nagyon jó kezdeményezés volt a területi szervezetek bevonása a Kamara munkájába. Egyre jobban támaszkodik az elnökség a megyei elnökök véleményére, egyre inkább figyelembe veszik határozatainkat” – hangsúlyozta az alelnök.

 

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos 

Hogy tanulhassunk egymástól…  – A területi elnökök fórumáról