Ideje lenne lecserélni a tiltás-kódexet! - marketingpirula.hu


A patikai marketingre a meglehet?sen szigorú törvényi el?írásokon túl kamarai ajánlások is vonatkoznak. Utóbbiak több mint fél évtizede készültek, ezért indokolt megvizsgálni, hogy továbbra is id?szer?ek-e?

"...A kódex – annak ellenére, hogy kifejezett célja a marketingtudatosság er?sítése ‒ meglehet?sen szigorú, hivatásszempontú megközelítést választott. Ahogyan Hankó Zoltán, a MGYK elnöke fogalmazott: szét kell választani a gyógyszer- és a gyógyszertári marketinget. Míg a gyógyszermarketing els?dleges célja a termékértékesítés növelése, és célcsoportjai közé tartozik a gyógyszertár is, utóbbi funkciója, hogy a betegek tájékozottságát, ismereteit elmélyítse, és el?segítse, hogy a beteg jól alkalmazza a gyógyszereit. A gyógyszertárak természetesen profitorientált intézmények, melyeknek saját promóciójukról is gondoskodniuk kell, de a két aspektust ennek során összhangba kell hozni, ezért minden esetben a betegedukációnak, valamint a hivatás szakmai és etikai szempontjainak kell el?térbe kerülniük..."

https://www.marketingpirula.hu/cikkek/ideje-lenne-lecserelni-a-tiltas-kodexet/