Jelent?s átalakulás el?tt áll az egészségügyi rendszer - Jobbágyi Zsófia - Magyar Hírlap


Magyar Hírlap - 2014. 09. 03. (1,2. oldal)

Jelent?s átalakulás el?tt áll az egészségügyi rendszer

Zombor Gábor egészségügyi államtitkár szerint nagy változások lesznek az ágazatban, például a kórházfinanszírozás területén, a béremelést pedig csak pluszforrás bevonásával tartja lehetségesnek.

Jelentés az egészségügyi csatatérr?l

Zombor Gábor szerint az ágazatnak együtt kell m?ködnie a hatékonyság javításáért, s akkor lehet pluszpénzeket igényelni

Nagy változások lesznek az egészségügyben, például a kórház-finanszírozás és a rezidensképzés területén ? mondta tegnap Zombor Gábor egészségügyi államtitkár. Az általános béremelésekr?l szólva megjegyezte, egyértelm?, hogy a stabilizációt csak a fizetések emelésével lehet megteremteni, amihez ?pluszforrás kell?.

A szakmai vezet?kkel lezajlott tárgyalások alatt arra jutottunk, hogy a problémák mibenlétében mindenki egyetért, ezért gy?jtjük azokat az ágazati információkat, amelyekkel ?kiállhatunk az egészségügyi csatatérre?, és stabilizálhatjuk a helyzetet ? jelentette ki tegnap Zombor Gábor az Egészségügy 5 dimenzióban cím? szakmai konferencián. Az egészségügyi államtitkár az elmúlt másfél-két hónap tapasztalatait összegezve beszélt az orvoselvándorlás kérdésér?l is, aminek megoldásában szoros együttm?ködésre számít. Megjegyezte, annak visszaszorításában elengedhetetlen a versenyképes jövedelmek kialakítása, mind a szakdolgozói, mind a szakorvosi körökben. Zombor Gábor kijelentette, nagy változások lesznek, egyrészt a rezidensképzést illet?en, amelyet központilag szerveznének meg, illetve minden érintettre kiterjesztenék az ösztöndíjrendszert, amennyiben a rezidensek vállalják, hogy a végzést követ?en itthon dolgoznak. Jelezte, a szükséges döntéseket az elkövetkez? id?szakban meghozzák.

Az államtitkár az általános béremelésekr?l megjegyezte, a stabilizációt csak a fizetések emelésével lehet megteremteni, s ehhez pluszforrás kell. Átalakítanák a kórházak finanszírozási rendszerét is, mivel nagy aránytalanságok vannak, így ott is jelent?s változásokra lehet számítani. Zombor Gábor szerint ehhez az kell, hogy az ?ágazat bevállalja azokat a hatékonyságjavító teend?ket, amelyekkel m?köd?képesebbé tehet? a rendszer, mivel ezzel párhuzamosan lehet majd pluszpénzeket igényelni?. Hozzáf?zte, a felsorolt tervek folyamatos egyeztetés alatt állnak, de konkrét kormánydöntés egyel?re nem született. Éger István szerint véget kellene vetni annak a hibás szemléletnek, hogy a pénzügyi döntéshozóknak önállóan, a szakmai szervezetek mell?zésével kell intézkedniük. A Magyar Orvosi Kamara elnöke úgy látja, ez a fajta izoláltság nem tartható, ugyanakkor már érzékelhet? a nyitottság a kormányzat részér?l. Megfogalmazta, az egészségügyre nem pénzteremt? területként, hanem mint gazdaságilag is hasznot hozó, nemzetstratégiai ágazatra kellene tekinteni.

Rácz Jen? az elmúlt évek eredményeir?l beszélt, ám rögtön az elején leszögezte, minden ?egészségügyi reform? ellenére ?a rendelkezésre álló er?forrásokból, adott szolgáltatási csomaggal, mindenki számára elérhet?en nem m?köd?képes az ellátás?.

A Magyar Kórházszövetség el?z? elnöke kifejtette, természetesen voltak sikerek is: 2007 és 2014 között csaknem négyszázmilliárd forint jutott infrastruktúrafejlesztésre, valamint sikerült átvészelni a humáner?forrás-krízist is. Papp Magor, a két éve indult Alapellátás-fejlesztési Modellprogram szakmai vezet?je a kezdeményezés eddigi tapasztalatairól beszélt. Úgy látja, az ország hátrányos helyzet? régióiban sokkal alacsonyabb az átlagéletkor, könnyebben betegszenek meg a lakosok, és nem kétséges, hogy célzottan be kell avatkozni, ahol nehezen hozzáférhet?ek a szakellátások.

 

Jobbágyi Zsófia

Magyar Hírlap