Jogszabályok


A szakképzésr?l szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésr?l szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben (2022. 04. 12.)
Szakképzési jogszabályok egységes szövege (ikk.hu)

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
2016. évi CL. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)