Jubileumi díszoklevél 75, 70, 65, 60 és 55 éve végzett gyógyszerészeknek – SE GYTK


A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak 

jubileumi díszoklevelet adományoz.

Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 

1944-ben, 1949-ben, 1954-ben, 1959-ben, illetve 1969-ban szerezték meg, 

2019. április 30-ig 

a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni Hivatalban telefonon (266-0449), vagy letölthető innen.

http://semmelweis.hu/gytk/2019/01/semmelweis-egyetem-gyogyszeresztudomanyi-kar-kozlemenye-a-75-70-65-60-es-50-eve-vegzett-gyogyszereszek-reszere/