Június 3-án Komáromban lesz a XII. Patikanap országos megnyitója


A Magyar Gyógyszerészi Kamara a Patikanapot minden évben június els? szerdáján rendezi. A Patikanap alkalmából minden évben egy hivatalos országos rendezvényre és a Kamara területi szervezetei által szervezett megyei rendezvényekre is sor kerül, továbbá sok gyógyszertár ?nyílt napot? szervez és külön programmal készül a helyi vezet?k és a lakosság bevonásával.

A Patikanapon indul útjára a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel kötött együttm?ködési megállapodásunk alapján a jöv? évi patikanapig terjed? id?szak patikai népegészségügyi programja

- a gyógyszertárak az allergia-ellenes küzdelemben és

- a racionális vitamin-, nyomelem és ásványi anyag használat

témakörben.

Idén az országos megnyitóra és rendezvényre Komáromban a Balzsam patikában (Komárom, Klapka Gy. u. 5,) június 3-án (szerdán) 10:00 órai kezdettel kerül sor. A patikanapot dr. Zombor Gábor egészségügyért felel?s államtitkár nyitja meg, köszönt?t mond az Országgy?lés Népjóléti Bizottsága képviseletében dr. Kovács József alelnök, dr. Török Krisztina a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet f?igazgatója, prof. dr. Nékám Kristóf a Magyar Allergia Szövetség elnöke, dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és dr. Hankó Zoltán  a Kamara elnöke.

A hivatalos megnyitót követ?en, 11:00 órai kezdettel a Jókai filmszínházban (Komárom, Táncsics M. u. 13.) nyílt orvos-gyógyszerész napot szervezünk a lakosság részére. A rendezvényt dr. Zombor Gábor államtitkár nyitja meg, majd a rövid köszönt?k után a patikai népegészségügyi program indításáról (dr. Török Krisztina és Hankó Zoltán), valamint a programokról (prof. dr. Nékám Kristóf és dr. Horányi Tamás a MÉKISZ alelnöke), illetve a helyi egészségügyr?l hangzanak el el?adások.

A Patikanapon reggelt?l estig a komáromi Balzsam patikánál a ?Magyarország átfogó egészségügyi sz?r?program? keretén belül m?köd? sz?r?busz áll a lakosság rendelkezésére.

A kamara területi szervezetei is szerveznek ?megyei? megnyitókat, melyek helyszínér?l és id?pontjáról kés?bb adunk tájékoztatást.

Budapest, 2015. május 19.

Dr. Hankó Zoltán

elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara