Kalmár-díjat kapott Szabó Bálint, az ESZFK ügyvezet?je - weborvos.hu


A Neumann Társaság az éves konferenciáján Szabó Bálintnak adta át a kitüntet? Kalmár-díjat az Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) koncepciójának kidolgozásáért és fejlesztéséért - tudatta az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ.

A Kalmár-díjjal a számítástechnika alkalmazása területein elért kimagasló eredményeket ismeri el a Neumann Társaság. A laudációban elhangzottak szerint a pandémia során a mindennapok részévé vált Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egy rendkívül összetett informatikai rendszer, amelynek megalkotása kiemelked? tudományos teljesítmény...

https://weborvos.hu/hirek/kalmar-dijat-kapott-szabo-balint-az-eszfk-ugyvezetoje-276588