Kamarai egyeztetés a GDPR-ról


Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) bevezetésével kapcsolatos operatív feladatok egyeztetésének és az elvárások harmonizált végrehajtásának érdekében május 30-án a Kamarában egyeztetésre került sor a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetsége (továbbiakban Szövetség) képvisel?i és tagvállalatai, a gyógyszertárak GDPR kötelezettségeinek teljesítését el?segít? módszertant megalkotó és a gyógyszerészek rendelkezésére bocsátó Augmented Standard Institute Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) és a Kamara (továbbiakban: Kamara) képvisel?i között.

A megbeszélésen megállapodás született, hogy a Szövetség, az Alapítvány és a Kamara közös beadványban fordul a Hatósághoz, melyben a gyógyszerellátással kapcsolatos, jogszabályi kötelezésen alapuló adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatokban érintett egyes állami és hatósági szerepl?kkel történ? kapcsolattartás részleteinek tisztázását kéri.

A megkeresés nem érinti a gyógyszertáraknak a Kamara közrem?ködésével, az Alapítvány részér?l felkínált ellen?rz? módszertan validitását, annak minden pontja továbbra is változatlanul érvényes.

A fentiekre is tekintettel az Alapítvány és a Kamara továbbra is kéri és javasolja a gyógyszerészeknek, hogy a GDPR-ral és a közreadott módszertannal kapcsolatos bármely kérdésben továbbra is forduljanak a módszertanban megadott elérhet?ségen az Alapítvány munkatársaihoz, illetve a Kamara vezet?ihez.

Budapest, 2018. május 30.

Dr. Hankó Zoltán
elnök