Kamarai továbbképzés: Adatvédelem a gyógyszertárban - kedvezményes árak


Betelt  a létszám! (2019. szept. 5.)

Tisztelt Gyógyszerész Asszony! Tisztelt Gyógyszerész Úr!

A Magyar Gyógyszerészi Kamara megbízásából a BÉKÉSHELP Kft. továbbképzést szervez.

A mindennapi élet tapasztalatai azt mutatják, hogy a személyi jogos gyógyszerész adminisztrációs terhei évr?l évre növekednek. A tavalyi évben jelent meg  a GDPR szabályozás, amelynek a következményeként tavaly és az idei évben számos magyar jogszabály módosult, a gyógyszerészek felel?ssége a szakmai feladataik ellátása során számottev?en növekedett.

Ma Magyarországon egy gyógyszertár, egy gyógyszerész az EESZT miatt közel tízmillió magyar állampolgár gyógyszerelési adataihoz kap hozzáférést, ami egy olyan felel?sség, amit muszáj a GDPR szerinti felkészültséggel és felel?sséggel kezelni, mert az ezekkel az adatokkal megvalósítható visszaélés beláthatatlan károkat okozhat akár egy betegnek, akár az egész gyógyszerészi szakmának.

Nem szabad elfelejteni, és nem lehet kell?en hangsúlyozni, hogy ez a felel?sség már nem csak egy erkölcsi kérdés, hanem egzisztenciális is. Kérjük, vegyék komolyan az Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket és fenyegetettségüket.

Ennek érdekében arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az idei jogszabályi változások az alapjaitól változtatták meg a betegadatok kezelését. Ezek közül a változások közül a legfontosabb az, hogy a hatályos jogszabályok alapján a gyógyszertárak már Adatkezel?ként kerültek nevesítésre, ezért a tavalyi egyszer?sített GDPR módszertan már nem használható tovább, mivel abban még Adatfeldolgozóként kerültek nevesítve a gyógyszerészek a vények rendszerében.

Ez azzal jár együtt, hogy minden egyes gyógyszertárat üzemeltet? vállalkozás köteles olyan Adatvédelmi Tisztvisel?t kinevezni, aki mind a gyógyszertár adatkezeléséhez, mind a GDPR-hoz, mind az EESZT-hez ért, továbbá megfelel? tájékozottsággal és szakértelemmel bír az adatvédelem jogi, és informatikai területén is. Éppen ezért ha egy gyógyszertár nem nevezi ki ezt a szakembert, akkor számottev? büntetéssel szembesülhet egy ellen?rzés során.. Tudniuk kell azt is, hogy ez nem egy protokolláris szerep, nem elég valakit kinevezni, ha ? nem ért a teend?khöz. Egy Adatvédelmi Incidens felléptekor például mindössze 72 órájuk van arra, hogy azt megfelel?en kezelni tudják.

Ezt a veszélyt pedig illik komolyan venni, mert megkezd?dtek a bírságolások.

Ezek a bírságok pedig nem csekély mérték?ek, így például egy késve bejelentett, de egyebekben kifogástalanul kezelt, kárt nem okozó Adatvédelmi Incidens is 100.000 Ft-os bírságot vont maga után, ugyanakkor egy elveszett pendrive késve történ? bejelentése már 5.000.000 Ft-os szankciót eredményezett úgy, hogy egyebekben ezek mindegyike az els? hibánál kiszabott bírság volt.

Ez a fenyegetettség már önmagában is komoly, amit tovább növel az, hogy a Felügyeleti Hatóság (NAIH) a tényállás tisztázására érdekében immár valamennyi település jegyz?jét felkérheti egy helyszíni ellen?rzés lefolytatására, ami a Különleges Adatokat kezel? gyógyszertárak számára kiemelt kockázatot jelent.

Ezeket a kockázatokat felismerve, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a BÉKÉSHELP Kft., az ATASI Kft., valamint az Augmented Standard Institute Alapítvány a következ? segítségeket tudja felajánlani 2019. évben a gyógyszertárak számára:

• A Kamara honlapján tájékoztatta a kollégákat az új módszertan kedvezményes igénybevételének a lehet?ségér?l:
https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20190527/gdprxx.pdf

• Elérhet?vé tette a 2019-es módszertan az új igényl?k számára:
https://ezgdpr.hu/audit/gyogyszertarak_reszere

• A gyógyszertárak számára létrejött a Támogatási Szerz?dés megkötésének a lehet?sége, amit az ATASI TEAM Kft. lát el a Magyar Gyógyszerészi Kamarával szoros együttm?ködésben. A szolgáltatás keretében folyamatos segítséget biztosítanak a gyógyszertár Adatvédelmi Tisztvisel?je számára, amely segítséget már az Adatvédelmi Incidens min?sítése esetén is igénybe lehet venni. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével az is megvalósítható, hogy gyógyszerészek saját maguk közül választhassanak Adatvédelmi Tisztvisel?t.

• A Békéshelp Kft. pontszerz? továbbképzést szervez, amely segít a feladatok megértésében, a kötelezettségek teljesítésében. Az el?adáson bemutatjuk az Adatvédelmi Tisztvisel? feladatait, és bemutatjuk az eddig tapasztalatokat is.

• Szeptember 13-i továbbképzés ( Budapest )  
http://bh.mgyk.hu/jelentkezes/adatvedelem-a-gyogyszertarban-iv

• Szeptember 6-i továbbképzés ( Kecskemét )
http://bh.mgyk.hu/jelentkezes/adatvedelem-a-gyogyszertarban-iii

 

Kedvezményes ár: 5 000 Ft + Áfa

Pontjóváírás :  500 Ft + Áfa

 

Várjuk megtisztel? jelentkezésüket!


Barátsággal,

Dr. Sándor Csaba
ügyvezet?, Békéshelp Kft.

Mobil: +36 30 648 4144
E-mail: bekeshelp@mgyk.hu