Kamaraitagság-vita a gyógyszerészeknél - Magyar Nemzet - Zivkovics Natália


Több száz gyógyszerész kamarai tagsága tisztázatlan. Így nemcsak az a kérdés, hogy jogszer?en dolgozhatnak-e, hanem az is, hogy a kamara tisztújítási folyamata jogszer?-e. Egy gyógyszerész a szakminisztériumhoz fordult.

Nem került fel a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) egyik megyei szervezetének taglistájára a mintegy kétezer gyógyszerészb?l több száz, így nélkülük tartották meg július 16-án a területi küldöttválasztó közgy?lést. A problémát valószín?leg az okozhatta, hogy az érintettek a kötelez? tagság 2007-es eltörlését követ?en úgy nyilatkoztak, hogy továbbra is tagok kívánnak maradni. Tagdíjat azonban nem fizettek. Tagságukat nagy valószín?séggel megszüntették, err?l azonban állításuk szerint ?ket nem értesítették.

A problémával az MGYK elnöke is tisztában van. Horváth Tamás a kamara honlapján közölte: az elnökség áttekintette a húsz területi szervezetének küldöttállítással kapcsolatos tevékenységét. Megállapították, a budapesti szervezetnél a tagsági viszony kapcsán felmerült aggályok felvetik annak kockázatát, hogy a júliusi területi küldöttválasztó közgy?lés, valamint az augusztusi országos küldöttállító küldöttgy?lés nem a törvény által el?írt módon történt meg. Emiatt a kamara elnöksége kéri felügyel?bizottságát az ügy azonnali kivizsgálására. Úgy tudjuk, hogy a gyógyszerészek közül többen is megkérd?jelezik a küldöttválasztó közgy?lés jogszer?ségét. Egyikük már a felügyeletet gyakorló Nemzeti Er?forrás Minisztériumhoz fordult.

Nemcsak a kamarai tisztújítás folyamatának jogszer?sége a kérdés, hanem az is, hogy egyáltalán dolgozhatnak-e az érintett patikusok, a törvény szerint ugyanis csak az az egészségügyi dolgozó vehet részt a betegellátásban, aki a szakmája szerint tagja az orvosi, a gyógyszerészi vagy a szakdolgozói köztestület valamelyikének.