Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lés


Az idei Vándorgy?lést az MGYK országos elnöksége és az MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete közösen szervezte. Az összejövetel els? napján – immáron hagyományosan – a részvev?k a vendéglátó megye politikai, egészségpolitikai és hatósági vezet?ivel találkoztak.

A rendezvény az országos elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete közös értekezletével vette kezdetét március 21-én délel?tt a Miskolc-Lillafüreden, a Hunguest Hotel Palota szállóban. (Az err?l szóló beszámolónkat hamarosan olvashatják honlapunkon.) Ezt követ?en a részvev?k Borsod-Abaúj-Zemplén megye politikai, egészségpolitikai és hatósági vezet?ivel találkoztak.

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lésA találkozó dr. Nyíri László, a vendéglátó MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke – aki a moderátor szerepét is betöltötte – köszönt? szavaival vette kezdetét. A meghívott vendégek – Koncz Ferenc országgy?lési képvisel?, dr. Nyeste Mária NEAK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Finanszírozási és Ártámogatási Osztály vezet?je, dr. Cziáky Tamás, a MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke, dr. Kázár Ágnes, a Praktizáló Háziorvosok Szövetsége területi vezet?je, dr. Örkényi Dorottya, Praktizáló Háziorvosok Szövetsége, dr. Tantó Miklós, az MGYT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke és dr. Kun Lajos regionális tiszti f?gyógyszerész –köszöntése után hangsúlyozta, hogy a találkozó f? célja ezúttal is a kapcsolatfelvétel, illetve a közös feladatok áttekintése.

A továbbiakban a gyógyszerellátás helyzetér?l tartott rövid ismertet? el?adást, különös tekintettel arra, ami a számok mögött található. Mint mondta, az ismertetett adatokat többféleképpen lehet értelmezni, bizonyos médiumok az utóbbi id?ben inkább a negatívumokra helyezték a hangsúlyt. Végezetül „Magyar gyógyszerész 2019” címmel egy diát vetített ki, amely azt hivatott bemutatni, hogy egy mai gyógyszerész idejének nagy részét az adminisztratív feladatok elvégzése tölti ki. „A digitalizáció remek dolog, de nem szabad, hogy gátja legyen a szakmai tevékenységnek” – hangzott el.

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lésEzt követ?en dr. Hankó Zoltán vette át a szót, aki els?sorban a meghívott vendégekhez szólt: bemutatta az MGYK történetét, majd rátért a jelenlegi helyzetének az ismertetésére – a nem kötelez?en kamarai tagok magas száma jelzi a Kamara ágazaton belüli elismertségét. Kitért a Kormánnyal kötött stratégiai megállapodásra is, majd a Vándorgy?lés céljával kapcsolatban a kapcsolatfelvételt, a helyzetértékelést és a feladatkijelölést említette. Végezetül 2019 kiemelt feladataira hívta fel a figyelmet: a tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritás növelésére, illetve a szakmai rendszerváltás feltételeinek megteremtésére.

Koncz Ferenc országgy?lési képvisel? következett ez után, aki a vidéki gyógyszerellátással kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Örömének adott hangot a Kamara és Kormány közti megállapodással kapcsolatban. Kitért a prevenció fontosságára, lényeges változásnak tartja, hogy gyógyszertárak ebbe az irányba mozduljanak el. „Ahogy más hivatásoknál, így a gyógyszerészeknél is elengedhetetlen, hogy szakemberek legyenek döntési pozícióban” – emlékeztetett a liberalizáció okozta károkra.

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lésDr. Nyeste Mária volt a következ? el?adó, akit?l megtudtuk, nagyobb problémáik nem voltak a gyógyszertárakkal való elszámolás során. Az EESZT-vel kapcsolatban elmondta, ?k is tanulják a rendszert, valamint az eljárásrendjük megújítás el?tt áll. Kitért az aprófalvas települések gyógyszerellátásával kapcsolatos gondjaira.

Dr. Kun Lajos bemutatta az Észak-Alföldi régiót, 5 megye és kb. 800 gyógyszertár tartozik ellen?rzésük alá. Szólt a nehézségeikr?l, kevesen vannak a feladatokhoz képest. Ismertette az ellen?rzések során tapasztaltakat, a személyi és a tárgyi feltételekkel kapcsolatos leggyakoribb hiányosságokat, ugyanakkor kiemelte, jó szándékkal állnak az ellen?rzésekhez.

Dr. Cziáky Tamás a MOK és az MGYK országos és megyei szervezeteinek kapcsolatairól beszélt. Jók a tapasztalatok, a közös cél a jó egészségügy – hangsúlyozta, majd példaként említette a „Válasszon okosan!” kampányt, amelynek ötletadója a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének vezetése volt. Az e-recept használatával kapcsolatos gondjaikat saját példáján keresztül mutatta be, sokszor nagyon nehéz az EESZT-t használni az orvosoknak. Kitért a háziorvosi szolgálatra, a betöltetlen praxisokra, a szakma elöregedésére, az orvoshiányra is. Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lésA vidékfejlesztéssel összefügg a probléma megoldása. Úgy látja, nincs konfliktus az orvosok és a gyógyszerészek között, viszont az ? problémájuk a gyógyszerészeknél csapódik le.

Az el?adásokat fórum követte. A hozzászólások témái között szerepelt az EESZT, illetve az ezzel kapcsolatos orvosi és gyógyszerészi gondok. Volt, aki háláját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a gyógyszertárakban megjelent a prevenció és egyre nagyobb szerepet kap a gyógyszerészi gondozás. Szó esett az együttm?ködés további lehet?ségeir?l is.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lésKapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lés

 Koncz Ferenc

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lés

Dr. Nyíri László és dr. Nyeste Mária

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lés

Dr. Kun Lajos

Kapcsolatfelvétel és feladatkijelölés – elkezd?dött a Vándorgy?lés

Dr. Cziáky Tamás