Kasszasöprés: azonnali 21 milliárd az egészségügynek - NEFMI EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELEL?S ÁLLAMTITKÁRSÁG (Közlemény!)


Kasszasöprés: azonnali 21 milliárd az egészségügynek

Még az ünnep el?tt megkapják a szolgáltatók a maradványpénz

A gyógyító-megel?z? jogcímcsoport el?irányzat 2011. év végi maradványa terhére 21 milliárd 70 millió forintot osztott el a nemzeti er?forrás miniszter a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével. A különböz? egészségpolitikai célok mentén odaítélt forrásokat kizárólag az egészségügyi szolgáltatók használhatják fel.

Az összeget az alábbiak szerint osztotta el a tárca:

- 14,7 milliárd forint a közfinanszírozott járó- és fekv?beteg szakellátó intézményeknek a 2011. évben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által elismert teljesítményükkel arányosan;

- 1,3 milliárd forint a sürg?sségi és baleseti ellátás ún. fix díjának egyszeri kiegészítésére, els?sorban az ott nagy terhelés mellett dolgozók jövedelmének kompenzálása céljából;

- az intenzív ellátás fejlesztésére 1 milliárd forint;

- a neuroinvazív ellátás (azaz az agyi akut érelváltozások korszer?, de igen költséges éren belüli, katéteres megoldása) kapcsán az azt végz? 5 intézetnek 200 millió forint;

- 800 millió forint a járóbeteg-ellátók 2011. évi többletteljesítménnyel arányos ösztönzésére;

- ugyancsak 800 millió forint az egynapos sebészet terén 2011-ben igen jól teljesít? szolgáltatóknak;

- az alapellátás meger?sítésére a napokban bejelentett 3,5 milliárd forint kiegészítése további közel 300 millióval;

- a laboratóriumi ellátás finanszírozási ütemének (jelenleg 3 hónap után) az Egészségbiztosítási Alap egészéhez (2 hónap után) igazítására 1,7 milliárd forint értékben az októberi teljesítmények finanszírozására került sor; - az egészségügyi szolgáltatóknak korábban nagy veszteséget okozó egyes esetek többletköltségeinek megtérítésére mintegy 247 millió forint;

- 14 millió forint az egyes kistérségekben ismét gyakoribb tbc-s megbetegedések miatt az Állami Népegészségügyi és Tisztif?orvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervei által elrendelt kötelez? tüd?sz?rések utólagos fedezetére;

- 10 millió forint az egyiptomi sérültek ellátásában résztvev? intézménynek.

A fenti jogcímek szerint nekik jutó összegeket a Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkársága kérésére az OEP elutalta a szolgáltatóknak.

2011. december 20.