Kellene rá orvosság - HVG


HVG - 2022.03.17. (66,67. oldal)

...A patika még mindig a magyar egészségügy legvidámabb barakkja, akkor is, ha b?séggel akadnak benne gondok. Így jellemezte egy f?városi gyógyszerész a kétévi koronavírus-rémálom utáni helyzetet...

...nem lenne elegend? a valóban elavult árrésszabályozáson változtatni, a különbségek jobb kiegyenlítéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NEAK) büdzséjéb?l érkez? vénykezelési díjhoz hasonló finanszírozás súlyát kellene növelni, amely a kisebb forgalomhoz nagyobb, a nagyhoz jóval kisebb díjazást társít” – vélekedik Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. A jövedelmez?ségbeli szakadékot jól mutatja, hogy az elmúlt évtizedben 119 kisközségben sz?nt meg a patika, így a települések 51 százalékában egyáltalán nem m?ködik gyógyszertár – derült ki a GKI Gazdaságkutató elemzéséb?l. Ez azt jelenti, hogy 650 ezer ember nem tudja a lakóhelyén kiváltani a gyógyszerét. Ugyanakkor „a rendszerváltás után, az 1995-ös patikaprivatizációt megel?z?en 1440 gyógyszertár m?ködött, most pedig – a fiókpatikákat is beleszámítva – kicsivel több, mint 3 ezer. A lakossági ellátást nyújtó patikákban dolgozó gyógyszerészek száma is megduplázódott ezen id? alatt” – idézi fel a kamara elnöke. Évente 1,1 milliárd forint költségvetési támogatás jut a településükön egyedüliként m?köd? kispatikák életben tartására, de ez a jelek szerint nem tudja megállítani a lemorzsolódást. Hankó Zoltán adatai szerint 2020-ban 108 olyan patika volt, amelynek kiadásai meghaladták a bevételeit...