Kérdések és válaszok a kamarai tagságról - MGYK


Kinek kötelez? a kamarai tagság ?

A kamara tagság, azon gyógyszerész végzettséggel rendelkez?k részére kötelez?, akik egészségügyi tevékenységet folytatnak Magyarországon.
A törvény V. fejezete elérhet? itt!

A NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság tájékoztatatója a kérdésben : KotKamaraiTagsGyogyszTev.pdf

 

 

Mikortól kötelez? a kamarai tagság?

Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról - a kamarai törvény 2011. július 1-vel hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege - 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról cimmel.

A kamarai tagfelvételi eljárást legkés?bb 2011. május 31-ig kell kérni. 2011. június 1-t?l csak az folytathat egészségügyi tevékenységet, aki tagja a végzettsége szerint illetékes szakmai kamarának.

 

Mi tagfelvételi eljárás rendje?

A tagfelvételi eljárás az gyógyszerész kérelmére indul, az általános eljárási szabályok alkalmazásával.

A tagfelvételi kérelmet a kérelmében szerepeltetett végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát mellékelve és 2 db igazolványképpel ellátva a megyei szervezet (Ide kattintva tájékozódhat!) részére kell meg küldeni.

Az MGYK tagfelvételi adatlapja elérhet? itt!
Az adatlap word formátumban (Frissítve 2012.05.14-én!):
MGYK tagfelvételi adatlap (ajánlás).doc


2011. július 1-t?l a kamarai tagfelvételi eljárás illeték köteles.

Az eljárási illeték mértéke 3000 Ft, amit illetékbélyegben kell megfizetni.

Mentesül az illeték megfizetése alól, aki els? alkalommal kéri felvételét a Magyar Gyógyszerészi Kamarába.

(Az illetékr?l szóló1990. évi XCIII tv 33 § (2) 37., az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII tv 33/C §)

 

Mit?l függ, hogy melyik megyénél kell jelentkeznem?

A törvény értelmében f? szabályként minden egészségügyi dolgozónak annál a megyei szervezetnél kell kérnie a felvételét, ahol az egészségügyi tevékenységét folytatja.


Mi a  kamarai tagsági viszony keletkezésének id?pontja?
A kamarai tagsági viszony kezdete a megyei szervezet határozatának napja.

 

Mennyi a fizetend?  kamarai tagdíj ?

2012

Az MGYK  tagdíjbefizetési adatlapja (érvényes, feltöltve 2012.01.23-án) elérhet? itt!

A 2012. január 1-t?l érvényes tagdíjakról a 2011. decemberi Küldöttközgy?lés döntött!

Az MGYK 2012. január 01-ét?l érvényes tagdíjtáblázata (16/2011. (XII.10.) K. számú határozat) 

 

-------------------------------------------------------------------------------

2011

A jelenlegi érvényes küldött közgy?lési határozat 2011. I. félévre határozza meg a tagdíj mértékét, amelyet 2011. április 1-vel maximál a törvény. Ennek értelmében az egyhavi mérték:

*havi átlag 12 millió forgalom alatti gyógyszertárak esetében az alábbi nyilatkozat kitöltése és visszaküldése esetén csökkentett a tagdíj mértéke.

A 2011. július 1-t?l érvényes tagdíjakról a májusi  Küldöttközgy?lés döntött.

A 2011. II. félévére vonatkozó tagdíj táblázat (7/2011. (V.14) K. számú határozat)

A tagdíj mértékének meghatározását az új alapszabályban rendeli rögzíteni a törvény, amelyre az augusztus-szeptember hónapban megtartandó országos küldöttközgy?lésen kerül sor.

---------------------------------------------------------------------------------

 

A tagfelvétellel, tagsággal kapcsolatos ügyeket továbbra is a megyei szervezetek végzik, a tagdíj fizetések adminisztrációját az országos szervezet végzi.

 

Mi a kamarai szervezet megújulásának menetrendje?

A kamarai struktúra átalakítására, a választásokra, az alapdokumentumok elfogadására a törvény konkrét rendelkezéseket tartalmaz, ennek értelmében: