Kiadáscsökkentési lehet?ség a gyógyszertárban - mgyk.hu


Kedves Kollegina/Kollega!

Szeretném felhívni figyelmét a 2003. évi C. törvény 127. § (3) pontjában megfogalmazottakra.

A gyógyszertári vállalkozások, amelyek mikro, kis és középvállalkozásnak min?sülnek írásban kérhetik telefon, internet, kábeltévé el?fizetésük esetén az egyéni el?fizet?kre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történ? alkalmazását. 

Ez azt jelenti, hogy jelent?s, akár több ezer forint megtakarítás érhet? el a felsorolt szolgáltatások el?fizet?, és használati díjai tekintetében. 


Ugyancsak kiadáscsökkentés érhet? el, ha régen megkötött el?fizetését aktualizálja szolgáltatóiknál , akár alacsonyabb díjakért magasabb szint? szolgáltatás kaphat.


Kérem keresse fel szolgáltatóját a lehet?ségek igénybevételéhez!

   

127. § 

(3) E törvényben foglaltaktól a szolgáltató az el?fizet?i szerz?désekben és az általános szerz?dési feltételekben csak akkor térhet el, ha az eltérést a törvény, illetve a felhatalmazása alapján kiadott Elnök által hozott rendelet kifejezetten megengedi. Az Elnök rendeletben meghatározhatja azon el?fizet? szerz?désekre és általános szerz?dési feltételekre vonatkozó rendelkezések körét, amelyek alkalmazása üzleti el?fizet?k esetében nem kötelez?. Kis és középvállalkozások az el?fizet?i szerz?dés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni el?fizet?kre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történ? alkalmazását, amelyr?l a szolgáltató köteles részletes - az el?nyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást adni. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az el?fizet?i szerz?dés semmis.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Az a vállalkozás min?sül középvállalkozásnak, amely 250 f?nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegf?összege nem haladja meg a 43 millió eurót.

A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegf?összegük szerint határozzák meg.

Az a vállalkozás min?sül kisvállalkozásnak, amely 50 f?nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegf?összege nem haladja meg a 10 millió eurót.

Az a vállalkozás min?sül mikrovállalkozásnak, amely 10 f?nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegf?összege nem haladja meg a 2 millió eurót.

 

A nyilatkozatok az alábbi szolgáltatóktól letölthet?ek:

T-Home 

Invitel 

Sándor Csaba
alelnök