Kilenc szervezet fogott össze az adherencia fejlesztésért


Az MGYK szeptember 9-én a HUNGAROMED rendezvény keretében Budapesten a Hungexpo vásárvárosban tartotta a „Középpontban az adherencia” cím? konferenciáját. A rendezvényre 140 f?t meghaladó létszámban regisztráltak a gyógyszerészek. A konferencián kilenc szervezet kötött együttm?ködési megállapodást a „Komplex gyógyszertári adherencia-fejleszt? program”-ban való együttm?ködésr?l.

Kilenc szervezet fogott össze az adherencia fejlesztésértAz MGYK 2018-as, a HUNGAROMED kiállítás és konferencia keretében tartott rendezvényéhez hasonlóan – amely „Középpontban az adherencia-fejlesztés” címet viselte –idén is sor került a Kamara szakmai rendezvényére. A tavalyi összejövetel együttm?ködési megállapodás aláírásával zárult, amelynek célja a „Komplex gyógyszertári adherencia program” el?készítése volt. Az idei, „Középpontban az adherencia” címet visel? konferencia három kérdéskört volt hivatott körbejárni: (1) a program szakmai, szakmapolitikai és népegészségügyi vonatkozásait, (2) az informatikai lehet?ségeket és (3) a gyógyszertár adherencia-központú építészeti és tárgyi feltételeit.

Minden el?adó egyetértett abban, hogy a beteg-együttm?ködés az egészségpolitika egyik komoly feladata, fontos népegészségügyi kérdés. Hiányának nemcsak súlyos egészségügyi, hanem gazdasági következményei is vannak. Szinte mindegyikük hangsúlyozta a gyógyszerészek alapvet? szerepét a gyógyszeres terápia sikerében. Többen is kiemelték, hogy a kérdéssel már az egyetemi képzés során is célszer? lenne foglalkozni.

Kilenc szervezet fogott össze az adherencia fejlesztésértA konferencián dr. Kovács Gábor, a Korányi Intézet f?igazgató f?orvosa jelentette be a COPD-s betegek adherencia-fejleszt? programjának elindítását. A program szakmai bázisát a Korányi Intézet és a Magyar Tüd?gyógyász Társaság biztosította, akikkel korábban már a Kamara komoly együttm?ködést alakított ki.

A rendezvény valamennyi résztvev?je megkapta azt a füzetet is, amelyik az általános gyógyszerészi módszertant tartalmazza, és amit a Gyógyszerészi Hírlap októberi számával együtt minden olyan kamarai tag is megkap, aki a Kamara nyilvántartása szerint közforgalmú vagy intézeti gyógyszertárban dolgozik. A konferencián összesen 14 el?adás hangzott el, amelyekr?l a Gyógyszerészi Hírlap soron következ? számában részletes beszámolót jelentetünk meg.

Az együttm?ködésben az alábbi szervezetek vesznek részt (abc sorrendben):

   – az ÁEEK – GOKI Három Generációval az Egészségért Program,
   – az ÁEEK – Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér,
   – a HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkör?en M?köd? Rt.,
   – a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság,
   – a Magyar Gyógyszerészi Kamara,
   – a Magyar Tüd?gyógyász Társaság,
   – a Nemzeti Betegfórum,
   – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
   – a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet.

Kilenc szervezet fogott össze az adherencia fejlesztésért

 

 

 

 

 

 

 

 

A megállapodás aláírói: dr. Feller Antal, prof. dr. Zelkó Romana, prof. dr. Szök? Éva, dr. Pogány Gábor, dr. Vájer Péter, Szabó Bálint, dr. Hankó Zoltán

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos