Kisforgalmú gyógyszertárak m?ködési célú támogatása - kormany.hu


Azok a közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és a gyógyszerforgalmazásból származó árrés bevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony ? külön jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel ? m?ködési célú támogatásban részesülhetnek.

A kormány.hu oldalon elérhet? a támogatásban részesült vállalkozások!