Kollégáink kérdezték ? a gyógyszerrendelés és ?kiadás új szabályairól - mgyk.hu


A napokban a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet több ponton módosította a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet gyógyszerrendelésre és ?kiadásra vonatkozó szabályait. A változásokat a Kamara honlapján ismertettük.

Ezzel párhuzamosan kollégáink több konkrét gyógyszer-expediálási kérdéssel kerestek meg. Annak érdekében, hogy az új szabályozás a napi gyakorlatban minél kevesebb félreértéssel legyen alkalmazható, a hozzánk beérkezett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat az alábbiakban tesszük közzé.

 

1. A felírt gyógyszer: Aspirin protect 100 mg tabl. gyomornedv ellenálló bevonattal, 50x
Felírt mennyiség: 1 doboz ? Scat. orig. No unam (I.), adagolás: 1x1.
Mely id?pontig (id?tartamig) elegend?: nincs feltüntetve a vényen.

 Kérdés:

-Kiadható-e az 50x-es kiszerelés, vagy a gyógyszerész köteles 1 doboz 20x-ossal helyettesíteni?

 Válasz:

- A 20x-os kiszerelés közelebb van a 30 napi adaghoz, mint az 50x-es, ezért 1 db 20x-os adható ki. Persze az orvos a gyógyszerfelíráskor jelölheti a recepten, hogy az adagolást figyelembe véve meddig látja el a betegét gyógyszerrel. Az ezzel kapcsolatos problémák halmozódása esetén az orvossal érdemes konzultációt kezdeményezni.

A fenti kérdésekkel kapcsolatban érdemes emlékezetbe idézni ?A társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyszerekr?l és a támogatás összegér?l szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet? szövegét, amely most nem módosult, és amelynek szabályait változatlanul kell betartani a támogatott gyógyszerek esetében.

 

?3. § (1) Egy vény alapján a biztosított részére rendelt, legfeljebb harminc napra elegend? gyógyszermennyiség árához, ha pedig az eredeti gyári csomagolás ezt a mennyiséget meghaladja, akkor ennek az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

(2) Az (1) bekezdést?l eltér?en harminc napot meghaladó id?re elegend? gyógyszermennyiség árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottaktól rendkívüli méltánylást érdeml? betegellátási érdekb?l lehet eltérni. Ennek fennállása esetén a gyógyszert rendel? orvos betegnaplójában köteles rögzíteni a méltánylás okát. Az orvos a vényen köteles feltüntetni a betegnapló számát és dátumát, valamint azt az id?pontot, ameddig a beteget gyógyszerrel ellátta. A gyógyszertár csak az e rendeletben meghatározott adattartalomnak megfelel?en kiállított vénnyel számolhat el.?

2. A felírt gyógyszer Aspirin protect 100 mg tabl. gyomornedv ellenálló bevonattal, 20x 
Felírt mennyiség: 2 doboz ? Scat. orig. No duas (II), adagolás: 1x1.
Mely id?pontig (id?tartamig) elegend?: nincs feltüntetve a vényen.

Kérdés:

- Kiadható-e 2 doboz, vagy csak 1 dobozzal adhatok ki?

Válasz:

- A fentiek alapján 1 db adható ki.

3. A felírt gyógyszer: Novomix 30 Penfill 100 E/ml szuszp. inj.pat. 10 x 3 ml
Felírt mennyiség: 3 ampulla ? Amp. orig. No tres (III), adagolás: reggel 14 E, este 14 E.
Mely id?pontig (id?tartamig) elegend?: nincs feltüntetve a vényen

Kérdés:

- Kiadható-e a 3 ampulla (32,14 napra elegend? mennyiség), vagy csak 2 ampulla (21,43 napra elegend? mennyiség)?

Válasz:

- Ebben az esetben kiadható a 3 db ampulla. Meg kell jegyezni, hogy a mostani változások csak az orális alkalmazású gyógyszerekre vonatkoznak.

4. Felírt gyógyszer: Xanax 0,25 mg tabl. 100x
Felírt mennyiség: 1 doboz ? Scat. orig. No unam (I), adagolás: 3x1.
Mely id?pontig (id?tartamig) elegend?: nincs feltüntetve a vényen.

Kérdés:

- Kiadható-e a 100x-os kiszerelés, vagy 3 doboz 30x-ossal kell helyettesíteni?

Válasz:

- Ebben az esetben kiadható a 100x-os, mert közelebb esik a 30 napi adaghoz, mint a 30x-os. (?14.§ (1) Ha az orvos orális alkalmazásra kerül? gyógyszerb?l 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy a rendelt gyógyszer mely id?pontig (id?tartamig) elegend?, az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegend? mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet kell kiadni.)

5. Fel van írva a betegnek Livial 3x28 egy vényre. Ez támogatott. Elvileg csak 1 havit lehet kiadni.

Kérdés:

- Csak az 1x28-at lehet kiadni? Vagy ha az orvos ráírja, hogy 3 havival ellátva, azt ki lehet adni?

Válasz:

- Igen. Egy vényre 30 napi adag adható ki (és számolható el). Ha nagyobb adagot (3x28) ír fel az orvos, akkor ráírja, hogy az meddig lesz elég. Persze az jogos felvetés, hogy ez a következ? kiváltáskor nem látszik, de az orvosi dokumentációban ezt jelezni kell és a MEP célellen?rzéssel vizsgálhatja az orvosi dokumentációt, illetve a BÉVER-rel ellen?rzi, hogy a beteg egy id?szak alatt mennyi gyógyszert váltott ki.

6. Fel van írva a betegnek Xanax 0,5 mg 100x emelt támogatással. A betegnek 3x1 tablettát kell szedni (= 90 szem.) Mivel van 30x kiszerelés, elvileg a 3x30 tablettát kellene kiadni. De az emelt támogatással nem rendelhet?.

Kérdés:

- Ki lehet adni a 100x-os dobozt?

Válasz:

- Igen, mert ebben az esetben az emelt támogatás miatt a 100x-os a legkisebb csomagolási egység.

7. Nem támogatott altatóknál is kell figyelni a 30 napot?

Válasz:

- A 44/2004 (IV. 28.) ESZCSM rendelet minden gyógyszerre vonatkozik.

8. Mi a helyzet a szemcseppel? Ott hogy lehet havi adagot kiadni?

Válasz:

- A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet csak az orális gyógyszerek kiadását kiadását módosította.

9. Insulin Novorapid 5x3 ml-es megsz?nt, helyette 10x3 ml-es van forgalomban.

Kérdés:

- Ha 10 NE/nap a felírt adagolás, csak egy ampulla adható? Ha a betegkartonján szerepel, hogy ellátva x napig?

Válasz:

- Annyi ampullát kell kiadni, amennyit az el?írt adag alapján meg kell nyitni, de ez nem orális alkalmazás? (A MEP-ek eddig is szigorúan kiszámoltatták az egységeket.)

10. A gyógyszerb?l a vényen a forgalomban lév? 50x kiszerelést írta az orvos. A betegnek napi 1 tablettát kell szedni, de az orvos nem jelezte, hogy meddig látta el a beteget. A gyógyszerész jogszabály szerint jár el, amikor a gyógyszerb?l a 20-as kiszerelést adja ki, hiszen az is forgalomban van. Az orvos azonban egyszerre 3 vényt írt fel, így a másodikra ráírta az ötven nappal kés?bbi dátumot. A 2. vénnyel a beteg akkor megy el a gyógyszertárba, amikor a gyógyszere elfogyott, de még nem válthatja ki a következ? adagot a kés?bbi kiválthatósági dátum miatt. Mi lesz a beteggel?

Válasz:

- Az orvosnak már az els? vényen is jelezni kellett volna, hogy azzal meddig látta el a beteget, és ezt a záró dátumot kellett volna feltüntetni a második vényen (kiválthatósági dátumként). A példa szerinti esetben a patikában csak 1 db 20x-ost lehet kiadni, és elszámolni, a betegnek pedig vissza kell menni az orvoshoz, hogy újabb vényt írasson fel.

 

Budapest, 2012. január 9.

mgyk.hu