Könyvvel jubilál a gyógyszerésztudományi kar - szegedma.hu


?A jelen állapot az csak a múltból eredeztethet?. A mögöttünk álló kilencven év rendkívül fontos volt ahhoz, hogy a gyógyszerésztudományi kar olyan szinten legyen, mint amilyenen most van? ? fogalmazott a kar dékánja a könyv bemutatóján. Fülöp Ferenc úgy látja, az egyetemnek egy kiemelked?en stabil, tudományos és oktatási szempontból egyaránt eredményes kara a gyógyszerésztudományi.

A dékán hozzátette, mivel a tudomány folyamatosan fejl?dik, ehhez igazodva természetes, hogy a képzés is változik. ?A kémiai alapozótárgyak mellett egyre inkább a betegekkel való kommunikáció, a betegekkel való érintkezés és ennek a tudásnak a tudásnak az átadására törekszünk egyre inkább? ? mondta el Fülöp Ferenc.

Könyvvel jubilál a gyógyszerésztudományi kar - szegedma.hu Az Er?s István egyetemi tanár által szerkesztett könyvben három fontos dolog köré csoportosítva találjuk az összegy?jtött anyagot. ?Feldolgoztam magát a képzés történetét, hogy miként is fejl?dött a gyógyszerészképzés a céh-rendszer? gyakorlati képzést?l egyetemi képzéssé. (...)

Varga Anna

A cikk a szegedma.hu oldalon olvasható!