Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral


A hagyományoknak megfelelően idén is az OGYÉI tiszti gyógyszerészi karával történő konzultációval vette kezdetét a Gyógyszerész Köztestületi Napok rendezvénysorozata. Az eseménnyel párhuzamosan folyt az Etikai Kollégium és az Országos Etikai Bizottság együttes ülése.

Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral A VI. Gyógyszerész Köztestületi Napok programja az OGYÉI tiszti gyógyszerészi karának és a Kamara területi elnökeinek, illetve az elnökség tagjainak munkamegbeszélésével kezdődött pénteken.  Dr. Hankó Zoltán köszöntötte a dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnököt, dr. Nagy Szilárdot, az OGYÉI főigazgató helyettesét, dr. Mike László új és dr. Horváth-Hutás Tamás volt országos tiszti főgyógyszerészt, az OGYÉI munkatársait, valamint a Kamara jelenlévő tagjait.

A kamarai elnök köszöntőjében elmondta, egymást követően immáron hatodszor rendezik meg ezt az összejövetelt. Az elmúlt években a kamarai vezetők megértették a hatóság célját és a hatóság szakemberei is jobban értik a kamarai szempontokat. Bár eltérő a kamara és a tiszti gyógyszerészek jogköre és feladata, közös a cél: minél rendezettebb körülmények között, a jogi, a szakmai és az etikai szabályok betartásával történjen a gyógyszerellátás. Mint mondta, februárban közös munka kezdődött a kormányzati vezetők, az OGYÉI és a Kamara között a hatóság jogkörének a megerősítésére: hamarosan jogszabály-módosítás léphet életbe.

Ezt követően dr. Nagy Szilárd vette át a szót, aki köszöntő szavai mellett átadta dr. Pozsgay Csilla üdvözletét, aki szombaton délelőtt tart majd előadást. Dr. Nagy Szilárd a regionális átszervezés említése után az új országos tiszti főgyógyszerész és helyettese, dr. Horváth-Hutás Tamás együttműködéséről ejtett szót, „jó szövetségnek” ítélve azt. A tulajdonosi program teljesítésével kapcsolatban kifejtette, az OGYÉI nem akar büntető hatóságként működni: reményeik szerint a kollégák maguk is szeretnének többségi tulajdonosok lenni. „Nem a patikabezárás a cél, hanem a jogkövető magatartás” – mondta. Ez az elv vezérli az OGYÉI-t az illegális gyógyszerkiadással kapcsolatban is – tudtuk meg. Végezetül említést tett a kibontakozóban lévő új projektekről.

Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Dr. Mike László, az új országos tiszti főgyógyszerész köszöntő szavaival folytatódott a rendezvény. Mint elmondta, 49 napja nevezték ki, egy kihívásokkal teli időszakban – de ő szereti a kihívásokat. A következőkben felsorolta azt a négy kérdéscsoportot, amelyekre a fórumon fókuszálni kívánt: 1. a tulajdonosi program teljesülésének gyakorlati menete, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedési terv 2. a vényköteles gyógyszerek értékesítése és az ezzel kapcsolatos számlázás 3. kommunikációs stratégia 4. etikai, erkölcsi kérdések.

A tulajdonosi programmal kapcsolatban elmondta, milyen intézkedéseket tervez az OGYÉI a következő másfél hónapban. „Tudatos stratégiai terv készült” – mondta – majd részletezte, mit terveznek azokkal a gyógyszertárakkal, amelyek nem felelnek meg a törvényben meghatározott előírásnak. Ezek számáról is felvilágosítást adott, valamint ismertette azokat a csoportokat, ahova ezek a patikák tartoznak. Mint mondta, december 30-án zárul az informálódás és az „edukáció”; január 2-án pedig fel fogják keresni azokat a gyógyszertárakat, amelyek tudomásuk szerint nem felelnek meg a követelményeknek.

Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral A felsorolt négy téma közül a második a vényköteles gyógyszerek értékesítése és a számlázás volt – ezzel kapcsolatban dr. Horváth-Hutás Tamás vette át szót, aki a gyógyszer expediálással kapcsolatos aktuális kérdéseket tisztázta. A közelmúltban tapasztalt szabálytalanságok miatt a kérdés különösen fontossá vált. A normakövető gyógyszerészek munkájának könnyítése érdekében tájékoztatót terveznek közzétenni, amelyben a mindennapi gyakorlatban előforduló eseteket modellként vezetnék le – tudtuk meg. Az a szándékuk, hogy a kérdést egyszerű jogi előírásokra vezetik vissza. A problémák értékelését illetően elmondta, e kérdést mindenképpen rendbe kell tenni, de nem biztos, hogy a szabályozáson kell változtatni. „Lehet, hogy a küszöbön álló e-recept bevezetése fogja megoldani a kérdést” – mondta.

A továbbiakban dr. Mike László az OGYÉI gyógyszerészek felé való nyitásáról, illetve a kommunikáció szempontjairól ejtett szót. Mint megtudtuk, a cél a szolgáltató hatóság szerepének illetve a hatóság és a gyógyszerészek közti kapcsolatnak az erősítése. Ennek érdekében megyei szinten közvetlen, nyílt találkozókat terveznek tartani, a kormányhivatalokkal kötött szerződés értelmében az általuk biztosított helyiségekben évente legalább kétszer. Úgy látja, minden e-mailnél hatékonyabb a személyes találkozás. Face-to-face kell a problémákat megbeszélni és megoldást keresni rájuk. „Megoldás-centrikusság – ez a lényeg – a problémát nem kerülgetni kell, hanem józan paraszti ésszel megoldani” – hangsúlyozta. Ezen kívül is nyitottak minden megkeresésre. A továbbiakban beszélt oktatási terveikről, a jogszabályok száraz szövegeinek gyakorlati leképzéséről is. Közös nyelvet beszéljünk! – emelte ki, majd szót ejtett a terveiről, a várható változásokról: elsőként az új technológiák, új módszerek bevezetését említett, amelyek megfelelnek korunk technikai követelményeinek. Az átfogó nagy ellenőrzések helyett inkább célellenőrzéseket kell tartani és inkább gyakrabban (akár évente 2-szer is).

Az etikai, erkölcsi kérések megvitatásánál ismét dr. Horváth-Hutás Tamás vette át a szót, aki a másokért érzett felelősség kérdést elemezve néhány kolléga egymás elleni rosszindulatú vádaskodásáról tett említést, amelynek kezelésére az OGYÉI-nek nincs eszköze. Dr. Hankó erre reagálva hangsúlyozta, az Etikai Kódex lehetőséget ad ezen esetek etikai ügyként való kezelésére.

A következőkben lehetőség nyílt kérdések feltételére, megvitatására. A jelenlévők éltek is ezzel, számos kérdés hangzott el, részben az elmondottakkal, részben aktuális problémákkal kapcsolatban. A jelenlévő kamarai vezetők hozzászólásai megerősítették, hogy a nagyobb rendezettség és a normakövető gyakorlat kiteljesítése közös cél, és ennek szem előtt tartásával a továbbiakban is az együttműködnek az OGYÉI-vel.

Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Péntek délelőtt a tiszti gyógyszerészekkel történő munkamegbeszéléssel párhuzamosan folyt az Etikai Kollégium és az Országos Etikai Bizottság együttes ülése. Első napirendi pontként a területi szervezetek etikai bizottsági elnökeinek beszámolója hangzott el, majd dr. Nemere Gyula előadása következett, aki az Etikai Kódex jogi fogalmainak tisztázáshoz nyújtott segítséget. Ezt követően dr. Pintér László az etikai eljárások menetéről nyújtott tájékoztatást, majd prof. dr. Paál Tamás, az Etikai Kollégium elnökének az előterjesztését vitatták meg. Mindkét testület tagjai fontosnak és eredményesnek tartották a megbeszélést. Több olyan javaslat is született, amelyek megoldásához néhány jogszabályt is módosítani kellene. Egységesítésre van szükség a hatósági ellenőrzésekben és a kirótt szankciók tekintetében is – így foglalhatnánk össze az elhangzottakat.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos


Galéria

Fórum a tiszti gyógyszerészekkel

Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral


Az Etikai Kollégium és az Országos Etikai Bizottság együttes ülése

Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral Közös nyelvet beszéljünk! – Fórum a tiszti gyógyszerészi karral