KÖZTESTÜLETI NAPOK 2011 - Várhatóan 2012. február els? hétvégéjén! - MGYK (frissítve! 2011.11.11.)


A KÖZTESTÜLETI NAPOK 2011 -

Várhatóan

2012. február els? hétvégéjén

kerül megrendezésre!

Tájékoztató elérhet? itt!Jelentkezési lap

Jelentkezési határid?: Egyeztetés alatt!

KTN_2011_JelentkezesiLap.doc

KTN_2011_JelentkezesiLap.pdf


KÖZTESTÜLETI NAPOK - 2011 - MGYK

Program (Frissítve!: 2011.11.08-án)

A frissített program nyomtatóbarát pdf-je is rövidesen elérhet? lesz itt!

A programváltoztatás jogát - az aktualitásokhoz igazodva - a Magyar Gyógyszerészi Kamara fenntartja!

 

...., Péntek

10.00?12.30 Hatóságok és köztestület ? közös célok és feladatok
Az MGYK és az ÁNTSZ képvisel?inek egyeztetése az együttm?ködés lehet?ségeir?l

12.30?13.30 Ebéd

13.30?15.30 Fórum az ÁNTSZ, a GYEMSZI-OGYI, az OÉTI és a Szakmaikollégium képvisel?ivel

- Patika-ellen?rzési tapasztalatok és tervek - Dr. Bódis Lászlóné országos tiszti f?gyógyszerész
- A GYEMSZI-OGYI a min?ségi gyógyszerellátás szolgálatában - K?szeginé dr. Szalai Hilda f?igazgató helyettes, OGYI
- A gyógyszertárban is forgalmazható termékek teljeskör? patikai tájékoztatása - dr. Csupor Dezs?, egyetemi adjunktus, SZTE
- A köztestület és a szakmai kollégium közös feladatai - dr. Télessy István, - dr. Botz Lajos, - dr. Antal István szakmai kollégiumi elnökök

Fórum

15.30?15.50 Szünet

15.50?17.30 A kamara új köztestületi feladatai I. rész
- A kamara, mint a közhatalmi rendszer része - dr. Páva Hanna helyettes államtitkár, NEFMI
- A kamara szakmai-érdekvédelmi feladatai: közigazgatási döntések a köztestületi munkában - dr. Réti László elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara

Fórum

 

...., Szombat

9.30?10.30 Politikai, államigazgatási vezet?k el?adásai
- Aktuális gyógyszerpolitikai kihívások - dr. Kovács József elnök, Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága
- A gyógyszerészet stratégiai feladatai a GYEMSZI keretei között - dr. Török Krisztina f?igazgató, GYEMSZI 

10.30?12.30 Az új gyógyszerellátó struktúra a mindennapi gyakorlatban (plenáris el?adások)
- Modellkorrekció a gyógyszerellátásban - pro. dr.Boncz Imre intézetvezet?, Pécs Tudományegyetem
- A térben és id?ben kiegyensúlyozott ellátás követelményei és korlátai a Semmelweis és a Széll Kálmán tervek tükrében - dr. Hankó Zoltán alelnök, MGYK
- A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai - dr. Brezanóczy Ferenc alelnök, MGYK Pest Megyei Szervezete
- A gyógyszerészi kompetencia alakulása a gyógyszertári gyakorlatban (expediálás, gondozás, min?ségi követelmények) - dr. Csóka Ildikó egyetemi docens, intézetigazgató, Szegedi Tudományegyetem

12:30-14:00 Ebéd

14.00?17.00 A kamara új köztestületi feladatai II. rész

- A szakmai érdekvédelem és a szakmai önkormányzatiság egy szervezeten belül, a rész és az egész viszonya - Dr. Horváth Tamás elnök, MGYK
- A kamara szervezeti struktúrája - az új törvényi el?írásokból és a kamarai szabályzatokból adódó feladatok - dr. Bartus György alelnök, MGYK 
- Etikai alapvetések -dr. Pintés László elnök, MGYK  Etikai Bizottsága

Fórum

 

...., Vasárnap

9.30?12.30 Adózás, számvitel és vállalkozásvezetés ? 2012

- A gyógyszerellátás aktuális adózási kérdései - dr.Elmer Nándor, ügyvezet?, Szám-Vit Kft.
- Számviteli szabályok és a patikák - Lepsényi Mária, NAV
- in?ségügyek a gyógyszertárban - dr. Ádám György gyógyszerész, min?ségügyi szakmérnök 
- Hogyan élhet? túl? ? A gyógyszerellátás jövedelmez?sége 2012-ben - dr. Torma Árpád közgazdász szakért?, MGYK

Fórum az el?adókkal

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

A JELENTKEZÉSI HATÁRID?: ...-én zárul!
A kedvezményes el?jelentkezés határideje lejárt (2011.10.01.)!

-----------------------------------------------------------------------------

Alulírott jelentkez? aláírásommal elfogadom, hogy

? jelentkezésemmel egy idôben a kért szolgáltatások díját a Galenus Kft. K&H Banknál vezetett számla-számára (10402166-21611722) átutalom. Az összeg beérkezését követôen a Galenus Kft. a megadott számlázási címre megküldi a számlát,

? a számla kifizetése a konferencián való részvételem feltétele,

? a szervezô csak írásos lemondást fogad el, 2011. november 14-ig. Amennyiben a megadott határid?ig le-mondási szándékomat írásban nem jelzem, és a konferencián nem jelenek meg, az általam megrendelt szolgáltatásokat ez esetben is köteles vagyok kifizetni.


A jelentkezési lapot kérjük az alábbi címre eljuttatni:
Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.
1146 Budapest, Dózsa György út 19. IV. 2.
Tel.: (1) 467-8065, (1) 251-3697 Fax: (1) 363-9223
E-mail: koztestuletinapok@mgyk.hu

 

Alapadatok

Rendezvény címe ? KÖZTESTÜLETI NAPOK ? 2011

A Köztestületi Napok 2011. c. konferencia az MGYK akkreditált rendezvénye. (folyamatban)

Rendezvény mottója ? A gyógyszerészetért ? a gyógyszerészekkel!

A konferencia id?pontja ? .... (péntek ? szombat ? vasárnap)

A konferencia helyszíne ? Danubius Hotel Helia - 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.,

A konferenciát rendezi ? a Magyar Gyógyszerészi Kamara

Az MGYK szlogenje: ÉRTÉKVÉD? ÉRDEKVÉDELEM

Az MGYK elnöke: dr. Horváth Tamás

 

A Köztestületi Napok hivatalos oldala ? www.mgyk.hu

A Köztestületi Napok e-mail címe - koztestuletinapok@mgyk.hu

A Rendez? bizottság tagjai ?

dr. Hankó Zoltán MGYK alelnök,
dr. Zalai Károly MGYK f?titkár,
dr. Horváth-Sziklai Attila MGYK hivatalvezet?,

Fári István ? Galenus ? rendezvény és szponzorszervezés
Szente Balázs ? kommunikáció