Lakosságbarát Gyógyszertár-díj - Figyel? Medicina TOP 200 - mgyk.hu


A dokumentum nyomtatóbarát PDF formátumban! 

Lakosságbarát Gyógyszertár-díj

A ?Figyel? Medicina TOP 200? ? 2013. évi kiadvány szerkeszt?sége díjakat alapított az egyes egészségügyi alágazatokban, így a lakossági gyógyszerellátás területén is. A díjjal a szerkeszt?k a lakosság- illetve betegbarát gyógyszertárak munkáját kívánják elismerni. A díjakat min?ségi szempontrendszer alapján ítélik oda.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.

Pályázatok benyújtása:

- Nógrádi Tóth Erzsébetnek címezve a Figyel? szerkeszt?ségébe (1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) vagy az
- erzsebet.nogradi@figyelo.hu e-mail címre.

Pályázat benyújtója: a gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze.

A pályázat tartalmi kialakítása, terjedelme nem kötött. A kiadvány felel?s szerkeszt?jének felkérésére a Magyar Gyógyszerészi Kamara tiszti kara a pályázatok benyújtóinak az alábbi szempontok figyelembe vételét javasolja:

  1. A gyógyszertár 2013-ban vagy korábban végzett-e betegelégedettségi vizsgálatot. Ha igen, a vizsgálat összegzését csatolja a pályázathoz.
  2. A gyógyszertár és a gyógyszertári officina kialakítása. A pályázó nyilatkozzon, hogy van-e parkolási lehet?ség a gyógyszertárnál, a gyógyszertárba bejutás akadálymentesített, az officina klimatizált, alkalmaz-e betegváró rendszert, van-e speciális szolgáltatás a várakozó betegeknek, ha igen, nevezze meg (pl. gyermeksarok, plazmatv, ülés) 
  3. A gyógyszertárban m?köd? szakemberek összetétele (szakgyógyszerészek, gyógyszerészek, szakasszisztensek, asszisztensek száma), a gyógyszertár szolgálati rendje (nyitva tartási ideje).
  4. A gyógyszertár m?ködtet-e saját honlapot, elérhet?-e a gyógyszertárban ingyenes gyógyszertári magazin, ha igen, nevezze meg, alkalmaz-e bels? min?ségügyi kézikönyvet, mióta, van-e min?ségügyi felel?s, fogyatékkal él?knek (hallássérült, látássérült), segítségre szorulóknak speciális szolgáltatást nyújt-e
  5. A gyógyszertár tevékenységével kapcsolatban 2013-ban hatósági vizsgálat tett-e elmarasztaló észrevételt, a vásárlók könyvében 2013-ban van-e bejegyzés, a magisztrális gyógyszerek elkészítésének aránya, a beteg visszahívásának átlagos ideje, a gyógyszerért visszahívott betegek aránya, ezeknek házhozszállítás, népegészségügyi programokban való részvétel, nevezze meg 
  6. A gyógyszertár folytat-e emelt szint? gyógyszerészi gondozási tevékenységet, nyújt-e speciális szolgáltatást (pl. házi gyógyszertár felülvizsgálat, cukorbeteg-klub).

A pályázó ezen felül minden olyan jellemz?t is megadhat, amelyek a gyógyszertár beteg- ill. lakosságbarát tevékenységét igazolja.

Kérjük, hogy a pályázó a személyi jogos gyógyszerész nevét, elérhet?ségét, a gyógyszertár nevét és címét is adja meg.

 

Budapest, 2013. augusztus 8.

 

A Figyel? Medicina TOP 200 kiadvány felel?s szerkeszt?jének megbízásából

Hankó Zoltán