Lezárult a thaiföldi tragédiával kapcsolatos OGYI vizsgálat - a NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság közleménye


Lezárult a thaiföldi tragédiával kapcsolatos OGYI vizsgálat

Az etikátlan promóciós gyakorlatra világított rá egy orvos kolléga halála ? mondta Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) f?igazgatójával, Szepezdi Zsuzsannával tartott közös sajtótájékoztatóján. Az államtitkár kiemelte: Nem folytat boszorkányüldözést sem a tárca, sem a hatóság, de a betegek érdekében azt szeretnék, hogy egy transzparens és hatékony gyógyszertámogatási rendszer m?ködjön hazánkban. Ezt kívánja a piac egésze is.

Az OGYI a Thaiföldön szerencsétlenül járt háziorvos ?utaztatása? kapcsán hivatalból 18 eljárást folytatott le az elmúlt hónapokban. Az eljárások során többek között vizsgálta az érintett cégek gyógyszer-ismertetési, gyógyszer-promóciós tevékenységét, és a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatát is. Kilenc eljárás során igazolódott a jogsértés ténye ? mondta Szepezdi Zsuzsanna ? több esetben súlyos jogsértés történt. A hatóság ezekben az ügyekben jelent?s, összesen 52 millió forint összeg? bírságot szabott ki. Tekintettel a jogsértés súlyosságára, és arra, hogy súlyos jogsértés esetén a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, egy esetben az Intézet kezdeményezte az OEP felé az érintett cég termékei társadalombiztosítási támogatásának felfüggesztését.

Ennek kapcsán Szócska Miklós hangsúlyozta, hogy a gyógyszerellátás tekintetében semmilyen veszély nincs. Miután generikus gyógyszerekr?l van szó, tisztességes módszerekkel dolgozó versenytársak vehetik át a szerepet.

Az eljárások során az OGYI több helyszíni szemlét, illetve helyszíni ellen?rzést végzett, továbbá tanúmeghallgatásokat folytatott le. Megállapítást nyert, hogy az érintett cég több ponton is megsértette a gyógyszerek forgalmazásával és szakmai marketingjével kapcsolatos szabályokat, így egyebek mellett be nem jelentett orvoslátogatókat foglalkoztattak ? elkerülve ezzel az éves, fejenként 5 millió forintos befizetési kötelezettséget. Bizonyítottan szerveztek egészségügyi szakemberek számára külföldi utazásokat, pl. úgymond piackutatási céllal, amelyr?l kiderült, hogy ez a tevékenység az adott körülmények között színlelt volt, valódi célja a természetbeni juttatások jogszer?tlenségének leplezésére irányult.

A folyamatban lév? ügy és annak hatása lehet?séget teremt arra, hogy megindulhasson egy, a piaci szerepl?k bevonásával zajló öntisztulási folyamat az etikátlan gyógyszer-prómóció területén.

Az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat a tárca kezdeményezni fogja.

2011. március 18.