Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete - Közlemény - 2011.09.08.


A közlemény szövege, egységes szerkezetben, nyomtatóbarát pdf-ben!
MGYK_BudapestiSzerv_Kozlemeny20110908.pdf

 

 

?Vannak utak, amelyekr?l csak akkor hisszük el,
hogy rosszak, ha végigjárjuk azokat.?
(Mácz István Gyüjteménye. 2005.)

Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete

1021/2011 (IX.07.) számú határozata

 

Az Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének Elnöksége tudomásul veszi az Országos Elnökség mellett m?köd? Felügyel? Bizottság 2/2011.(IX.01) FB. számú határozatát és annak értelmében új területi választásokat ír ki, az eddigi választási eredmények megsemmisítése mellett.

Az Elnökség fenti határozata alapján a

2011. július 16-i Választói Közgy?lés
ennek következtében a
2011. augusztus 24-i országos küldöttválasztó Küldöttgy?lés
eredményei megsemmisítésre kerültek.

A Budapesti Szervezet a választói névjegyzék összeállítása során azokat a tagokat vette figyelembe, akik az elmúlt ?nem kötelez?? kamarai tagság id?szakában a törvényi kötelezettségének mindenben eleget tett, azaz egyéb, a jogszabályban meglév? feltételek mellett a tagdíjat megfizette, valamint a jogszabályváltozás folytán a Kamarába tagfelvételét kérte a választói névjegyzék közzététele id?pontjáig, 2011. június 16. napjáig. Nyilvánvalóan a Budapesti Szervezet a tagnyilvántartásban szerepl? azon tagok tekintetében, akikr?l éveken keresztül semminem? információval nem rendelkezett, tagdíjat nem fizetett, s?t a személyi joggal rendelkez? gyógyszerészek tekintetében az adatok ismeretének hiányában még a tagdíj mértékét sem állt módjában megállapítani, a választói névjegyzék összeállításánál figyelembe venni nem tudta. Az önkéntes kamarai tagság esetén ugyanis a törvényi feltételek kikényszerítése értelmetlen, és eredménytelen lett volna, így okkal és joggal vélelmezhet? volt, hogy azok a tagok, akik éveken keresztül bármely okból nem tettek eleget a tagsági viszonyuk fenntartásához f?z?d? valamennyi kötelezettségüknek, nem kívántak a Budapesti Szervezet tagjai sorában maradni.

/Bár kétségtelen tény, hogy a kamarai tagság joghatályosan a területi szervezet (jogorvoslat esetén az országos szervezet illetve végs? soron bírósági határozat) erre vonatkozó joger?s határozatával sz?nik meg/.

Egy kamarai tag felszólamlása kapcsán a tagnyilvántartás revízióját kérte az Országos Elnökség és ennek kapcsán került az ügy az Országos Felügyel? Bizottsághoz, aki meghozta az alábbi határozatát.

MGYK FB 2_2011_0901_hatarozat.pdf

 

Tisztelt Kollégák!

Kérem, hogy a következ? másfél hónapban - az új választásokon - türemmel, fegyelmezetten és együttm?köd?en vegyenek részt, mert

?ésszel, hittel, akarattal és tisztességesen tudjuk céljainkat elérni?

Szívélyes üdvözlettel:

Budapest, 2011. szeptember 08.


dr. Hetényi László
elnök

 

 

_