Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CIX. szám


Események

Augusztus 3-án dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár hivatalában fogadta a kamara
vezet?it. A megbeszélésen jelen volt Bódis Lászlóné országos tiszti f?gyógyszerész is. A
találkozón a patikamoratórium utáni helyzet kérdéseit, az érvényes szabályozást valamint a
gyógyszer-expediálásra vonatkozó el?írásokat tekintették át.

www.mgyk.hu

Augusztus 2-án a leköszön? köztársasági elnök, Sólyom László egyetemi tanárokat nevezett
ki.

www.mgyk.hu

Augusztus 6-án dr. Paller Judit országos tiszti-f?orvos hivatalában fogadta dr. Horváth Tamást. A kamara elnöke gratulált a f?orvos-asszony kinevezéséhez. A gyógyszerellátás közegészségügyi szempontú általános áttekintése mellett kiemelt figyelmet szenteltek a gyógyszertár létesítést leállító törvénymódosításra és a folyamatban lev? hatósági eljárásokra. Horváth Tamás ismertette a kamara álláspontját (ld. honlap: a patikalétesítési engedélykérelmekr?l), kérte a regionális intézetek eljárásának egységesítését, kiemelve, hogy a moratóriumban megnyilvánuló kormányzati szándéknak a lefolytatott létesítési és m?ködési engedély kiadására irányuló eljárásokban is szerezzenek érvényt. A kamara elnöke tájékoztatta a f?orvos-asszonyt a gyógyszertárakban folytatott kereskedelmi akciókkal kapcsolatos kaotikus helyzetr?l és a kamara törekvéseir?l az egyértelm? tiltó szabályozás ügyében. Végül dr. Horváth Tamás meger?sítette, hogy a kamara továbbra is minden lehetséges alkalommal kiáll az ÁNTSZ jogköreinek és m?ködési feltételeinek meger?sítése mellett, mert meggy?z?désünk, hogy biztonságos és magas színvonalú gyógyszerellátásra e nélkül nincs esély.

Hírek

Új fejlemények a gyógyszerellátás európai szabályozásában. Több országban is tapasztalható a gyógyszerpiac szigorúbb szabályozása felé való elmozdulás. Németországban betiltották a gyógyszer-automatákat, Ausztriában még szigorúbban léphetnek fel a gyógyszerküldés ellen, Lengyelországban patikalétesítési korlátozást követel a Gyógyszertári Tanács, itthon pedig az ombudsman tartja aggályosnak az automaták kihelyezését. Amerikában egy szenátor törvényjavaslatot nyújtott be a gyógyszerbiztonság növelése érdekében.

http://www.mgyk.hu/index.php? id=20100807ausztriaban_a_jovoben_tilos_az_internetes_gyogyszervasarlas_-_orientpress_hu

http://www.mgyk.hu/index.php? id=20100807a_lengyel_gyogyszereszek_piacszabalyozast_akarnak_-_orientpress_hu

http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100803nemetorszagban_betiltottak_a_gyogyszerautomatakat_-_orientpress_hu

http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100802aggalyos_a_gyogyszerautomatak_mukodese_-_magyar_nemzet

http://www.weborvos.hu/gyogyszerpiac/usa_lehet_mas_patika/160118/

A témával kapcsolatos publicisztikánk:

http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100806az_elso_fecske

Új továbbképzések

Tájékoztató a 2010. II. félévében gyógyszerészek részére akkreditált rendezvényekr?l
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100708tajekoztato_a_2010__ii__feleveben_
gyogyszereszek_reszere_akkreditalt_rendezvenyekrol

Rendezvények

A Magyar Orvosok és Gyógyszerészek VII. Világtalálkozója
Budapest, 2010. augusztus 22-25.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100628a_magyar_orvosok_es_gyogyszereszek_vii__
vilagtalalkozoja_budapest__2010__augusztus_22-26

III. Budapesti Gyógyszerész Nap - Budapest, szeptember 29.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804iii__budapesti___gyogyszeresz___nap_-_budapest__szeptember_2

Sajtószemle

Paller Judit tiszti f?orvos cselekvési terve - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100809paller_judit_tiszti_foorvos_cselekvesi_terve

Gyógyszerkivonás a Teva-fúzió ára - vg.hu
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100809gyogyszerkivonas_a_teva-fuzio_ara_-_vg_hu

Sikeres félévet zárt a Richter - MR1 ? Déli krónika
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100809sikeres_felevet_zart_a_richter_-_mr1___deli_kronika

Óriási akvizícióra készül a Sanofi - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804oriasi_akviziciora_keszul_a_sanofi_-_napi_gazdasag

Perek százai Magyarországon is árult fogamzásgátlók miatt - radio.hu
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100809perek_szazai_magyarorszagon_is_arult_fogamzasgatlok_miatt_-_radio_hu