Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXIII. szám


Események

Augusztus 31-én a szokásos heti vezet?i értekezleten ? egyebek mellett ? a következ? témákban születtek vezet?i döntések:

1. Az els? napirendi pont során a résztvev?k a jogi ügyek állását tekintették át:

2. A kamarákról szóló törvény valószín?leg ?sszel a parlament elé kerül, így ? feltehet?en ? szükség lesz a kamara választási szabályzatának átalakítására is. A jelen lév?k úgy látták, hogy a témát az ?szi rendes közgy?lés keretében célszer? napirendre t?zni.

3. Vizsgálták a patikalétesítési moratórium életbe lépését követ? helyzetet, az ÁNTSZ intézkedéseinek jogi hátterét. Megállapították, hogy továbbra is hiányolják az ANTSZ szakembereinek eljárásában a liberalizáció leállítására irányuló kormányzati szándékf?szabálykénti  tudomásulvételét, valamint az egységes eljárást. Egyértelm?, alapvet? probléma a kamara számára, hogy ügyfélként nem lehet az engedélyezési közigazgatási eljárás részese.

4. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége utolsó három ülésén ismételten foglalkozott a gyógyszertári ügyelet kérdéskörével. Áttekintette a korábbi években ebben a tárgykörben készült szakért?i anyagokat, a liberalizáció éveinek hazai tapasztalatait és az európai országokban alkalmazott megoldásokat. Az elnökség a gyógyszertári ügyeletet a lakossági gyógyszerellátás keretén belül a sürg?sségi gyógyszerszükségletek hozzáférhet?sége céljából szervezett gyógyszertári szolgáltatásnak tekinti. Az elnökség a szabályozási koncepció lezárása el?tt a szeptemberi ülésre öt tagját bízta meg külön-külön egy összefoglaló készítésére. A vezet?ség döntése szerint eddig az id?pontig a kamara zárt szakmai fórumán a témában m?köd? topikban várja majd a hozzászólásokat.

5. A gyógyszerellátás újraszabályozásával kapcsolatos aktuális kérdések megvitatására az elnök a korábbi regionális konzultációknak megfelel? fórumként, kib?vített elnökségi ülésre hívja össze a megyei szervezetek vezet?ségének tagjait.

Hírek

 

Megyei kormányzati hivatalokba vonnak össze januártól 16 területi államigazgatási szervezetet, köztük az ÁNTSZ-eket is.
http://hvg.hu/itthon/20100903 kormanyhivatalok letrehozasa#utm source=hirkereso&utm medium=listing&utm campaign=hirkereso 2010 9 3

 

Szeptember 25-én rendkívüli küldöttközgy?lés 10 órai kezdettel a Budapest M?szaki és gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében.

 

Szeptember 15-t?l vénykötelessé válnak a ketoprofen tartalmú küls?leges készítmények.
Forrás: OGYI. http://www.ogyi.hu/kulsoleg alkalmazando ketoprofen keszitmenyek
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100903vennyel vagy veny nelkul

 

Rendezvények

 

Szeptember 17-én az MGYT Gyógynövény Szakosztályának el?adóülése
http://www.mgyk.hu/new/index.php?id=20100831mgyt gyogynoveny szakosztaly - eloadoules 2010 szeptember 17

 

 

Szeptember 18-án Nikolics Emlékülés - 100 éves az "Arany Kígyó Gyógyszertár", tudományos konferencia Sopronban
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100319nikolics_emlekules - 100 eves az arany kigyo gyogyszertar tudomanyos konferencia sopronban

 

 

Szeptember 29-én III. Budapesti Gyógyszerész Nap - Budapest,
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804iii budapesti gyogyszeresz nap - budapest szeptember 29

 

 

Szeptember 29-én Gyógyuló egészségügy - Az egészségpolitika új irányai c. konferencia. Napi Gazdaság, Budapest
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100812gyogyulo egeszsegugy - az egeszsegpolitika uj iranyai c konferencia napi gazdasag 2010 szeptember 29 budapest

 

Sajtószemle

 

Adatbázissal a hamis gyógyszerek ellen
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100906adatbazissal a hamis es illegalis gyogyszerek ellen

 

 

Hétf?n a gázpedálra lép a parlamenti bizottság - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100906hetfon a gazpedalra lep a parlamenti bizottsag - magyar_hirlap

 

 

?szt?l változások az egészségügyben ? Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100906osztol valtozasok az egeszsegugyben - vilaggazdasag

 

A gyógyszer-mellékhatásokról Potocsny Mária, a MOSz budapesti elnöke - Lánchíd Rádióhttp://www.mgy k.hu/index.php?id=20100903 a gyogyszermellekhatasokrol potocsny maria a mosz budapesti elnoke - lanchid radio

 

Takarítón? árulja a gyógyszert egy patikában (Romániában) - stop.hu
http://www.mgyk.hu /index.php?id=20100903takaritono arulja a gyogyszert egy patikaban romaniaban - s

 

 

Aggódnak a gyógyszerészek a gyógyszerhamisítás miatt - hamisgyogyszer.hu
http ://www.mgyk.hu/index.php ? id=20100903 aggodnak a_gyogyszereszek_a_gyogyszerhamisitas miatt - hamisgyogyszer_hu

 

 

Alig jelentik a gyógyszerek mellékhatását
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100831 mellekhatas

 

 

Vénnyel vagy vény nélkül?
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100903vennyel_vagy_veny_nelkul