Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXIV. szám


Események

Vezet?i értekezlet
Szeptember 6-án vezet?i értekezletet tartottak a kamarában, amelyen a megyei szervezetek elnökségével kib?vített elnökségi ülést készítették el?; ezt követ?en pedig a különféle, a gyógyszerellátásban m?köd? szervezeteknek a ?Gyógyszer-gazdaságossági? törvény módosításával kapcsolatos, eddigi állásfoglalásait értékelték. Az értekezleten döntés született arról, hogy a kamara kéri a minisztérium (NEFMI) h. államtitkárától a törvény módosításával kapcsolatos észrevételek, javaslatok beküldési határidejének módosítását, mivel a kamara területi szervezetének elnökségeivel csak az eredeti határid?t követ? napon lehetséges konzultálni a témáról. Az MGYK kérését dr. Cserháti Péter h. államtitkár elfogadta.
A megbeszélésen áttekintették az aktuális hét addigi és várható sajtóeseményeit is. 

Életpályamodell az egészségügyben
A NEFMI az "egészségügyben dolgozók életpályamodelljének kidolgozása" témában hívott össze megbeszélést, amelyen az MGYK-t dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? képviselte. dr. Páva Hanna helyettes államtitkár ismertette a tervezett jogalkotási programot és kérte, hogy a szakmai szervezetek a saját szakterületükre vonatkozó írásos elképzelésüket küldjék meg.

A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság augusztusi ülésén történt
A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság augusztus 23-án tartotta meg szokásos, havi ülését. Ezen elhangzott, hogy a közösen létrehozandó non-profit Kft. társasági szerz?désének aláírása augusztus végén, szeptember elején megtörténik. Az asztma, allergia, COPD protokollt - az ülésen ismertetett végleges javításokat, módosításokat követ?en - továbbítják a Szakmai Kollégium felé. A Bizottság áttekinti, aktualizálja a Metabolikus Szindróma Zöld Könyvet, valamint el?készíti a switch-ekre vonatkozó protokollt. A Bizottság megállapodott abban, hogy a következ? ülésre egy találkozót hív össze - a gyógyszertári rendszergazdák jelenlétében - az egységes számítógépes rendszer kialakítása érdekében.
A Bizottság véglegesítette a 2011. els? félév továbbképzéseinek listáját.
Dr. Hankó Balázs megnövekedett feladatai miatt kérte bizottsági tagsága és a szakmai titkári teend?i alól való felmentését, melyet a bizottság tudomásul vett. A szakmai titkári teend?ket a továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila látja el.

Megbeszélés a MOSZ székházában a gyógyszerpiaci szerepl?kkel
A MOSZ elnökének meghívására az újraszabályozással kapcsolatos szervezeti álláspontokat tekintették át résztvev?k szeptember 9-én.

XX. Országos Gyógyszertári Asszisztensképz? Továbbképz?
El?adói Vándorserleg Verseny
A kétévente megrendezésre kerül? verseny helyszíne idén Cegléd volt, a szervez? bizottságot, pedig az OGYI adta, arra való tekintettel, hogy az el?z? verseny gy?ztes az OGYI munkatársa volt. A rendezvény egyik mottója volt: Az OGYI ? másképp. Az MGYK-t az országos ügyviteli vezet? képviselte. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképz? El?adói Vándorserleg Versenyt.

Hírek

A gyógyszerellátás újraszabályozásával kapcsolatos, aktuális kérdések megvitatására az elnök összehívta a megyei szervezetek elnökségével kib?vített elnökségi ülést. A fórumra szeptember 14-én kerül sor.

Szeptember 25-én rendkívüli küldöttközgy?lés 10 órai kezdettel a Budapest M?szaki és gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében.

Sajtótájékoztatót tartott szeptember 7-én a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége.
A tájékoztatón a Magyar Gyógyszerészi Kamara célkit?zéseivel vitatkoztak a szervezet képvisel?i: Kóródi Karolina, Kinics László, Béres István (Alma patikák) és Burián István (Csillag patikák). A téma a gyógyszertárak tulajdonosi struktúrája és a marketing gyakorlata volt.

A sajtóanyag a kamara (zárt) honlapján olvasható:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100909a halozati gyogyszertarak szovetsegenek kozlemenye

Sajtószemle rovatunkban számos írást talál a sajtótájékoztatóról:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910szuk erdekek vezerlik a gyogyszereszkamarat - napi gazdasag
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910kinics_laszlo__hgysz__a_gazdasagi_radioban delutani_monitor
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910szuk erdekek vezerlik a gyogyszereszkamarat - napi gazdasag

A Magyar Gyógyszerészi Kamara álláspontját közleményben fejtette ki:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100909a magyar gyogyszereszi kamara kozlemenye

A Magyar Nemzet c. napilapban hír jelenet meg az Avandia nem kívánatos mellékhatásairól és Nagy-Britanniában való betiltásáról.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100907infarktust idezhet elo a vercukorszint-csokkento - magyar nemzet

A cikkre a GlaxoSmithKline reagált, és részben cáfolta az állításokat.
http://www.mgyk.hu/admin/data/file/378 avandia.pdf

Rendezvények

Szeptember 17-én az MGYT Gyógynövény Szakosztályának el?adóülése 
http://www.mgyk.hu/new/index.php?id=20100831mgyt gyogynoveny szakosztaly - eloadoules 2010 szeptember 17

Szeptember 18-án Nikolics Emlékülés - 100 éves az "Arany Kígyó Gyógyszertár", tudományos konferencia Sopronban 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100319nikolics emlekules - 100 eves az arany kigyo gyogyszertar tudomanyos konferencia sopronban

Szeptember 29-én III. Budapesti Gyógyszerész Nap - Budapest, 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804iii budapesti gyogyszeresz nap -_budapest szeptember 29

Szeptember 29-én Gyógyuló egészségügy - Az egészségpolitika új irányai c. konferencia. Napi Gazdaság, Budapest
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100812gyogyulo egeszsegugy - az egeszsegpolitika uj iranyai c konferencia napi gazdasag 2010 szeptember_29 budapest

Sajtószemle

Gyógyszertár-filozófia
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100913gyogyszertar-filozofia

Új gyógyszer a szívroham kezelésére ? Index
http://index.hu/tudomany/biotech/2010/09/13/uj gyogyszer a szivroham kezelesere

Gyógyszert?l lettek rosszul a lenti gyerekek
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100913gyogyszertol lettek rosszul a lenti gyerekek - magyar hirlap

Kinics László (HGYSZ) a Gazdasági Rádióban
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910kinics laszlo hgysz a gazdasagi radioban delutani monitor

Hogyan lesz valamib?l gyógyszer - Házipatika
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910hogyan lesz valamibol gyogyszer - hazipatika

Várfalon az egészségügy ? Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910varfalon az egeszsegugy - nepszabadsag

Csontváz a laboratóriumban (az ÁNTSZ-laborok privatizációjáról) - Heti Válasz
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910csontvaz a laboratoriumban az antsz-laborok privatizaciojarol - heti valasz

Közös gyógyszerbeszerzésre, sz?kül? menedzsmentjogra számíthatnak a kórházak - Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100910szuk erdekek vezerlik a gyogyszereszkamarat - napi gazdasag

Közfeladatot látnak el az egészségügyben dolgozók - MR 180 perc
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100906kozfeladatot latnak el az egeszsegugyben dolgozok - mr 180 perc

Hétf?n a gázpedálra lép a parlamenti bizottság - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100906hetfon a gazpedalra lep a parlamenti bizottsag - magyar hirlap