Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXIX. szám


Események

Október 12-én (majd 19-én ismét) dr. Horváth Tamás elnök egyeztetésen vett részt a NEFMI államtitkáránál. A fórumokon Szócska Miklós államtitkár tájékoztatta az egészségügyi kamarák vezet?it az új kamarai törvénytervezet tartalmáról.

 

Ugyanezen a napon dr. Horváth Tamás a kamarai vezet?i értekezleten számolt be az egyeztetésr?l, és ismertette a törvénytervezet egyes pontjait. Eszerint a kamarák széleskör? véleményezési és egyeztetési joggal rendelkeznek majd. Független etikai rendszert m?ködtethetnek. Szervezhetnek továbbképzéseket, de a folyamatos továbbképzések akkreditálása nem tartozik majd feladataik közé. Horváth Tamás elmondta, hogy a tervezet jelenlegi állása szerint a m?ködési nyilvántartások kezelését sem a kamarák végzik majd, hanem államigazgatásban marad. A kamara elnöke szerint azonban indokolt lenne a m?ködési nyilvántartás kamarai kézbe adása, mert a Magyar Gyógyszerészi Kamara korábban is magas színvonalon és költséghatékonyan látta el ezt a feladatot. A kamara ezt a javaslatát fenntartja, annál is inkább, mert szeretné garantálni a naprakész adatokhoz való hozzájutást.  A javaslat szerint az új tagok beléptetésére hatvan nap áll majd rendelkezésre; a módosított kamarai törvénynek megfelel? szervezetet pedig jöv? év szeptember 31-ig kell kiépíteni.

Dr. Hankó Zoltán alelnök tájékoztatta az értekezlet résztvev?it a dohányzás elleni konferenciákról, és a szervezéshez közrem?ködést kért.

 

 

Október 14-én a Stabilitás Pénztárszövetség által Siófokon szervezett, "Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia" cím? rendezvényen a kamarát dr. Bartus György alelnök képviselte. A rendezvényen aláírta a Pénztárszövetség és a Magyar Gyógyszerész Kamara stratégiaiegyüttm?ködésér?l szóló megállapodást, továbbá a pénztárszekció ülésén el?adást tartott a gyógyszertárak és az egészségpénztárak együttm?ködésének kérdéseir?l, a továbblépés lehet?ségeir?l és a meglév? problémák megoldási javaslatairól.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101019egyuttmukodesi megallapodas a stabilitas penztarszovetseggel

 

Dr. Gara István megvált Somogy megyei elnöki tisztségét?l, mivel országos felügyel?bizottsági elnökké választották, és a két pozíció összeférhetetlen volt. A Somogy megyei szervezetet Czékusné dr. Skoda Mária alelnök vezeti.

Hírek

Október 11-én felhívást adott ki a kamara a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Az érintett terület gyógyszerészei is összefogtak, és információval segítették a kitelepítetteket.

Október 13-án ülést tartott az Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága. Szócska Miklós államtitkár egyértelm? szakmai konszenzust ígért az ?szi-téli influenza-helyzet kapcsán.

Október 18-án dr. Hetényi László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete elnökeként levélben köszöntötte dr. Pesti Imre f?polgármester-helyettest, és támogatásáról biztosította az egészségügyi-ellátás f?városi rendbetételében valamint a gyógyszerellátás problémáinak megoldásában.

 

Közzétették a parlament honlapján a gyógyszerellátás újraszabályozásával kapcsolatoskormányjelentést.
http://www.parlament.hu/irom39/01323/01323.pdf

 

Rendezvények

 

Közös nevez?n - compliance, adherence a gyógyításban 2. , Budapest, október 19., MUOSZ Székház, a Medical Tribune és az Orvostovábbképz? szemle kiadójának konferenciája.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101015kozos nevezon - compliance adherence a gyogyitasban 2 oktober 19 budapest

 

 

XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia - Hotel Azur Siófok október 20-22.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100621xvi gyogyszertechnologiai es viii gyogyszer az ezredfordulon konferencia - hotel azur siofok oktober 20-22

 

 

A MEKISZ november 11-i konferenciája: A növényi hatóanyagok alkalmazásában rejl? lehet?ségek az étrend-kiegészít? készítmények innovációjában.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101004a_mekisz_november_22-i_konferenciaja__a_novenyi_hatoanyagok_alkalmazasaban rejlo lehetosegek az_etrend-kiegeszito_keszitmenyek_i

 

 

Megváltozott a miskolci akkreditált, kötelez? szintentartó továbbképzés id?pontja. Az új id?pont 2010. november 13. szombat.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924idopontvaltozas a novemberi miskolci szintentarto tovabbkepzesben

 

Sajtószemle

 

Önmegbízott honment?k és fogyatkozó orvosok - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101018onmegbizott honmentok_es_fogyatkozo_orvosok_-_magyar_hirlap

 

 

A patikák m?ködésének újraszabályozásáról Hankó Zoltán és Dietz Gusztávné
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101015a patikak mukodesenek ujraszabalyozasarol hanko zoltan es dietz gusztave

 

 

Fenekestül felforgatják az egészségügyet - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101018fenekestul_felforgatjak_az_egeszsegugyet - napi_gazdasag

 

 

Máriatövisb?l készítenének gyógyszert Debrecenben ? Cívishír
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101015mariatovisbol_keszitenenek_gyogyszert_debrecenben_-_civishir

 

Tangyógyszertárt avattak - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101015tangyogyszertart_avattak_-_magyar_hirlap

 

 

Ellenálló szuperbaktérium hamis gyógyszer miatt ?Patikamagazin
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101014ellenallo_szuperbakterium_hamis_gyogyszer_miatt_-patikamagazin