Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2011/CXXXII. szám


Események

Elnökségi ülés
A január 20-i elnökségi ülés kezdetén Horváth Tamás elnök tájékoztatta a résztvev?ket az elmúlt ülés óta eltelt id?szak eseményeir?l. Elmondta, hogy az év végén az OEP kb 70 nagyforgalmú gyógyszertárnak nem utalta át a TB-támogatást. Az elnök az OEPt?l az érintett gyógyszertárak pontos, hivatalos tájékoztatását kérte. 
Az elnök utalt arra, hogy az utóbbi id?ben több bejelentés hangzott el a támogatáspolitika átalakítására. A résztvev?k az ezzel kapcsolatos forgatókönyveket is megvitatták. 
Az els? napirendi pont keretében az új törvényb?l ered? gyakorlati problémákat vizsgálta meg az értekezlet. Ezek között hangsúlyosan szerepelt az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerbeszerzése, a szakmai munkaköri leírások kérdése, az egy vállalkozás által több telephelyen m?ködtet gyógyszertárak esetében az 51% számítása, és az új személyi jogosok új határozattal való behelyezése. A napirendi pont tárgyalásánál foglalkoztak a kézipatikák felülvizsgálatával is. 
Ezt követ?en dr. Hankó Zoltán alelnök a kötelez? kamarai tagsággal kapcsolatos feladatokat foglalta össze. Az el?zményekben a gyftv és a kamarai törvény alapján kialakult új helyzetet írta le. Az alelnök javaslata öt területet jelölt meg: a gyógyszerellátás visszaintegrálását az egészségügybe, a kompetenciarendezést, a tulajdonosi programot, a kamarai feladatokat és a kommunikációs stratégiát. A kamarai feladatok között jelölte meg a stratégiai partnerséget, a missziós nyilatkozat létrehozását, a kamarai szabályzatok megújítását és az új kamarai tagok integrálását. 
Horváth Tamás javasolta, hogy az elképzelést a megyei elnöki értekezletén els? olvasatként ismertessék, és a véleményeket Harkányban gy?jtsék össze. Javaslatot tett egy konzultációs ülés összehívására, február 3-ra. A tulajdonosi program vitaindítójának összeállítására a következ?ket kérte fel: Torma Árpád, Sohajda Attila, a kompetenciák témakörben: Vimláti Gábor, a kamarai feladatok vitaindítójára Sándor Csabát, az egészségügyi visszaintegrációra: Fodor Attilát, a kommunikációra: Horváth Tamást.
A folyamatos továbbképzési rendszerhez kapcsolódó kamarai jogosítványok, az egységes eljárási gyakorlat ESZTT, egyetemi gyakorlat kérdésében egyhangú döntés született. 
Az elnökség felhatalmazta fel az elnököt, hogy a MAGYOSZ, Gyártói Szövetségek, Nagykereskedelmi Szövetséggel szükség esetén folytasson egyeztetést a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületbe történ? delegálás témájában.
A Széchenyi-kártya kérdésében, a gyógyszerészek rendszerbe való integrálásának lehet?ségér?l az elnök egy elemzést kért a közgazdasági szakért?t?l.

Az önszabályozó reklámozásról Sándor Csaba beszélt. Az interneten megjelent, téves információk miatt megbeszélést kezdeményeznek az ÖRT-tel.

Megyei kamara ülése
Január 19-én ülést tartott a Gy?r-Moson-Sopron megyei kamara. Az ülésen részt vett Horváth Tamás elnök is, aki a kamarai törvényr?l és az azzal kapcsolatos, várható teend?kr?l adott tájékoztatást.

Tiszti-gyógyszerészi értekezlet
Ugyancsak 20-án az MGYK vezetése a tiszti-f?gyógyszerész meghívására részt vett az OTH tiszti-gyógyszerészi értekezletén. Az értekezlet témája az új hatósági gyakorlat kialakítása volt a GYFTV módosítása kapcsán. A megbeszélés nyomán a január 25-i megyei elnökök értekezletén részt vesz az országos tiszti-f?gyógyszerész asszony ad a témáról tájékoztatást. (Az elnökök értekezletr?l következ? hírlevelünkben számolunk be.)

Hírek

Az Ogyi értesítette a kamarát, hogy a ?Gyógyszereink-OGYI Közlemények? januártól kizárólag elektronikus formában jelenik meg.
A címlistára való jelentkezés, annak módosítása, illetve a leiratkozás róla így okafogyottá vált.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=csak_elektronikus_formaban__ogyi-gyogyszereink

Semmelweis-terv ismertetésére, megvitatására és a helyi egészségügyi ellátórendszer helyzetének megismerésére országjárásra indult a NEFMI államtitkára, Szócska Miklós.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=orszagjaras

A pécsi önkormányzat döntése alapján kulturális és turisztikai funkciót kap a Szerencsen gyógyszertár
http://www.mgyk.hu/index.php?id=patikabol kulturalis epuletet alakitanak ki_a belvarosban - stop_hu

Rendezvények

14. Pest Megyei Gyógyszerész Bál, 2011.  február  26.,  szombat  19 óra,Silvanus Hotel Visegrád (2025 Visegrád, Fekete hegy)
http://www.mgyk.hu/index.php? id=14 pest megyei gyogyszeresz bal 2011 februar 26 silvanus hotel visegrad

Gyógyszerész Bál - 2011. (pontosított adatokkal!)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126gyogyszeresz_bal_-_2010
Vándorgy?lés Baranyában, 2011. február 18-20. Harkány, Thermál Hotel
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20110110vandorgyules_baranyaban__2011__februar_18-20__harkany__thermal_hotel

Továbbképzés

Tájékoztató a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 2011. év els? félévi továbbképzéseir?l
http://www.mgyk.hu/index.php?id=aktualis_tovabbkepzesek

Sajtószemle

Már-már elviselhetetlenek a krónikus betegségek társadalmi terhei - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=mar-mar_elviselhetetlenek_a_kronikus_betegsegek tarsadalmi terhei_- napi gazdasag

HPV-el?sz?rés - a félelem üzlete? ? Népszava
http://www.mgyk.hu/index.php?id=hpv-eloszures_-_a_felelem_uzlete__-_nepszava

Sztrájkolnak a görög patikusok (a liberalizációs tervek miatt) ? Profit
http://www.mgyk.hu/index.php?id=sztrajkolnak a gorog patikusok a liberalizacios tervek miatt - profit

Avas: nem ijedtek meg a fegyverest?l - Hír TV
http://www.mgyk.hu/index.php?id=avas__nem_ijedtek_meg_a_fegyverestol_-_hir_tv

Megsz?ntek a patikai akciók ? Dehír (benne: dr. Csejtei Marianna, az Erzsébet Patika vezet?je és dr. Újházi László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara megyei elnöke.)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=megszuntek_a_patikai_akciok_-_dehir

Ennél is drágábbak lesznek a gyógyszerek? ? HVG
http://www.mgyk.hu/index.php?id=ennel_is_dragabbak_lesznek_a_gyogyszerek__-_hvg

Reformszámtan - Figyel?
http://www.mgyk.hu/index.php?id=reformszamtan_-_figyelo

Nem bazári a gyógyszertárak marketingje ? MédiaPiac
http://www.mgyk.hu/index.php?id=nem_bazari_a_gyogyszertarak_marketingje_-_mediapiac

Gyógyszerkombinációval hatékonyabb a vérnyomáscsökkentés ? Betegszoba
http://www.mgyk.hu/index.php?id= gyogyszerkombinacioval hatekonyabb a vernyomascsokkentes - betegszoba

Személyre szabott gyógyítás - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=szemelyre_szabott_gyogyitas_-_magyar_nemzet

Diabétesz-gyógyszer: 2000 francia áldozat? ? weborvos
http://www.mgyk.hu/index.php?id=diabetesz-gyogyszer__2000_francia_aldozat__-_weborvos