Magyar Gyógyszerészi Kamara tisztújító Küldöttközgy?lés - 2011. DECEMBER 10., 10:00 (SZOMBAT) - MGYK


Meghívó

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége ? az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény, illet?leg az Alapszabály VI. fejezet 10.7. pontja alapján, az 57/2011. (XI.17.) E. számú határozatával ? összehívta Küldöttközgy?lését.

A 2011. évi  tisztújító Küldöttközgy?lés id?pontja:
2011. december 10. (szombat), 1000 óra

A Küldöttközgy?lés helye:
Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Díszterme
/Budapest XI., M?egyetem rakpart 3. I. emelet/

Napirendi pontok: 

1. Döntés kamarai tagdíj mértékér?l
El?terjeszt?: Dr. Zalai Károly, f?titkár

2. Tisztújítás ? választás
El?terjeszt?: Dr.Horváth Tamás, elnök

Amennyiben a Küldöttközgy?lés a fent meghirdetett id?pontban határozatképtelen lenne, a Küldöttközgy?lést ugyanaznap 10 óra 30 percre az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel összehívja.

Regisztráció 9 órától, megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

Dr.Horváth Tamás
elnök