Májusban dönthetnek a WHO gyógyszerhamisítás elleni szerepvállalásáról - HENT hírlevél


Az Egészségügyi Világgy?lés (WHA) májusi ülésén dönthet a gyógyszerhamisítás elleni nemzetközi együttm?ködés mechanizmusáról, amely az el?terjesztés szerint a kereskedelmi érdekek helyett az egészségügyi szempontokra fókuszálna.

Az Intellectual Property Watch beszámolója szerint az Egészségügyi Világszervezet Végrehajtó Tanácsa (WHO Executive Board) a napokban hivatalosan döntött arról, hogy az Egészségügyi Világgy?lés (WHA) májusi találkozóján a gyógyszerhamisítás elleni nemzetközi együttm?ködés új rendszerér?l tárgyaljanak a résztvev?k. A Végrehajtó Tanács egy olyan határozatot terjeszt majd a WHA elé, amely szerint a tagállamok közötti együttm?ködést oly módon kell összehangolni és koordinálni, hogy ezek gyógyszerhamisítás elleni intézkedései a közegészségügyi szempontokat tartsák szem el?tt, a kereskedelmi és szellemitulajdon-jogi érdekek ezekre semmilyen befolyással ne bírjanak.
A WHO szerepvállalásának újbóli meghatározására azért van szükség, mert az elmúlt években a nemzetközi szervezetet több irányból is érte kritika, amely szerint a hamisítás kérdésében a szükségesnél nagyobb hangsúlyt fektet a szellemitulajdon-jogi és gyógyszergyártói érdekekre, amellyel viszont a megbízható min?ség?, de generikus gyógyszerekhez való hozzáférést nehezíti.
A májusi gy?lés elé kerül? javaslat szerint a WHO feladata lenne, hogy a min?ségi követelményeknek megfelel?, megbízható és hatékony gyógyszerek terjesztését segítse, ösztönözze, és támogassa a nemzeti egészségügyi szervezetek biztonságos gyógyszerellátási láncának kiépítését, valamint fenntartását, különös tekintettel a fejl?d? országokra vonatkozóan. Ezen felül a WHO-nak továbbra is kiemelt célja maradna, hogy segítse a megfizethet? gyógyszerekhez, beleértve a generikus készítményekhez való hozzáférést, er?sítse a nemzeti hatósági szervek és egészségügyi ellátó szervek munkáját oly módon, hogy információkat és tapasztalatokat oszt meg, figyelemfelhívó kampányokat folytat, szakért?i és technikai segítséget nyújt.
A javaslat szerint, ha a WHA elfogadja az új mechanizmust, annak eredményességér?l egy év múlva szakért?i jelentés készülne, három év múlva pedig ismét felülvizsgálnák a folyamatot.

HENT hírlevél