Megalakult a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészi területi szervezet - mgyk.hu


A Kamara Kórházi-Klinikai Gyógyszerészi Területi Szervezet alakuló közgy?lésére 2012. szeptember 6-án a délutáni órákban került sor Budapesten az Állami Egészségügyi Központ el?adótermében. Az alakuló közgy?lést az alapszabályi rendelkezések értelmében a Kamara Országos Hivatala készítette el?.

A közgy?lésen a kórházi-klinikai területen dolgozó 292 regisztrált kamarai tag közül 57-en vettek részt. A közgy?lés levezet? elnöke a kórházi területért felel?s dr. Sohajda Attila alelnök volt. Megnyitó szavaiban emlékeztetett arra, hogy a kórházi gyógyszerészek 2006-ot megel?z?en teljes kör?en tagjai voltak a kamarának, a 2011-es megújulás során pedig ? a kórházi gyógyszerészek kérését akceptálva ? a Kamara küldöttközgy?lése a Kamara alapszabályában tette lehet?vé a megyei szervezetekkel azonos jogállású Kórházi-Klinikai Területi Szervezet létrehozását. A közgy?lésen megjelent és köszöntötte a résztvev?ket dr. Hankó Zoltán elnök is, aki megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt években sokat dolgoztak a kórházi gyógyszerészek kamarai integrációjáért, és többek között arról is szólt, hogy az alakulási folyamat befejezését követ?en részletes egyeztetést tart szükségesnek a kórházi gyógyszerészek problémáinak feltárására és a kamarai cselekvési program kialakítására.

A közgy?lésen jelen lév? kórházi gyógyszerészek döntöttek arról, hogy a területi szervezetet a továbbiakban is közgy?lési formában kívánják m?ködtetni. Döntöttek arról is, hogy a tisztségválasztó közgy?lésen 1 elnök, 3 alelnök és 7 elnökségi tag megválasztására kerülhet sor, a felügyel? bizottságba az elnök mellett 4 tagot választanak. Várhatóan egy hónapon belül sor kerülhet a tisztségválasztó közgy?lésre, ahol az etikai bizottság elnökét és tagjait is megválasztják.

A levezet? elnök a közgy?lés végén bejelentette, hogy a közeljöv?ben a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészi Területi Szervezet tagjai névre szóló értesítést kapnak a tisztségválasztó közgy?lés helyér?l és id?pontjáról, valamint megkapják az ajánló szelvényeket is, amelyeken az egyes tisztségek betöltésére tehetnek javaslatot.

 

mgyk.hu