Megalakult a Megyei Elnökök Értekezlete - mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara alapszabálya VI. fejezet 18. pontban rögzített rendelkezések figyelembe vételével dr. Hankó Zoltán kamarai elnök január 24. délel?tt 11 órára a Megyei Elnökök Értekezlete alakuló ülésére hívta a területi szervezetek elnökeit a Kamara Dózsa György úti székházába, Budapestre. A 20 területi szervezet közül 16 szervezet képviseletét biztosították a megyei szervezetek. Az ülésen a jelen lév?k egyhangú szavazással a Megyei Elnökök Értekezlete elnökévé választották dr. Gara István Somogy megyei elnököt.

A megbeszélésen tájékoztató hangzott el az elmúlt id?szak legfontosabb kamarai történéseir?l és az el?ttünk álló feladatokról. A résztvev?k részletesen megbeszélték a generikus patikai ösztönz?vel, a m?ködési célú támogatások és a kamatmentes támogatási el?leg igénylésével kapcsolatos gyakorlati teend?ket. Többen kezdeményezték a gyógyszerek rendelhet?ségével és kiadhatóságával kapcsolatos legutóbbi változások értelmezését és pontosítását, továbbá a javasolható korrekciók összegzését és a jogalkotóhoz, valamint az OEP illetékeseihez való eljuttatását. Az elnökök bekapcsolódnak a február 3-5. között megrendezend? Köztestületi napok el?készítésébe, különös tekintettel a konferencia els? napjának délel?ttjére tervezett, tiszti gyógyszerészi karral közös, zártkör? fórum szervezésére.

Dr. Horváth-Sziklai Attila a Kamara Hivatalának vezet?je tájékoztatást adott a területi szervezetek titkárságával való együttm?ködés jogszabályi és alapszabályi el?írásairól, a tagdíjakkal kapcsolatos eljárásrendr?l, valamint arról, hogy a területi szervezeteknek az évi els? közgy?lésüket / küldöttgy?lésüket március közepéig le kell bonyolítani ahhoz, hogy az el?z? évi mérleget az országos küldöttközgy?lés a jogszabályi határid?n belül el tudja fogadni.

A Megyei Elnökök Értekezlete egyetért a megyei szervezetek vezet?sége és az országos elnökség közvetlen kapcsolatfelvételével, melyre minden területi szervezetnél az els? félévben célszer? sort keríteni. Az ezzel kapcsolatos el?készít? munkát a területi szervezeti titkárságok és az országos hivatal közösen végzik.


mgyk.hu