Megbeszélés a közforgalmú gyógyszertárak m?ködtetéséhez szükséges személyi feltételekr?l - MGYK


A  gyógyszertár m?ködtetéséhez szükséges személyi feltételek részletszabályainak tárgyában a NEFMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai F?osztálya a szakmai szervezetek írásbeli javaslatait kérte.

A Magyar Gyógyszerész Kamara elnöksége több alkalommal tárgyalta az ügyet. Széles kör? szakmai egyeztetés céljából mácius 1-re meghívta a gyógyszerész szakmai szervezetek ( MGYT, MOSZ, MGYE, MGYGYSZ ) és a kamara területi szervezeteinek képvisel?it.

Az egyeztetésen részt vett Dr. Télessy István a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti szakmai kollégium elnöke a kollégium és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság képviseletében, Dr. Bölcs Judit  Magyar Gyógyszerész Egyesület elnöke, Hávelné dr. Szatmári Katalin Magyar Gyógyszertártulajdonos Gyógyszerészek Szövetsége elnöke, és a kamara területi szervezeteinek képvisel?i. Dr. Sohajda Attila alelnök vitaindító áttekint? el?terjesztése után a résztvev?k kifejtették véleményüket és javaslataikat. A jelenlév?k egyetértettek abban, hogy a személyi feltételek szabályozásának  a létszám minimumok meghatározására kell kiterjedni, az el?írások bevezetéséhez a már m?köd? gyógyszertárak esetében 2 év szükséges, a minimális létszám el?írásokat alapvet?en a gyógyszertárak üzemidejének figyelembe vételével szükséges meghatározni, de szükség van a szakmai teljesítményt tükröz? paraméter ( pl. vényszám ) figyelembe vételére is. Az egyeztetésen hangsúlyosan, többször szó eset a szakmai létszám és magisztrális gyógyszerkészítés, valamint a asszisztens-szakasszisztens témakörök összefüggéseir?l, a témával kapcsolatos munkajogi szabályok determinációjáról és az ezzel kapcsolatos jogkövet? megoldásokról és a gyógyszertári szakszemélyzet szakmai kompetenciáinak pontos meghatározásáról.

Az elhangzottakat a résztvev?k beépítik szervezeti véleményükbe.