Megjelent a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet - az "Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról" - Magyar Közlöny 76. szám


A  M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y ? 2011. évi 76. számban, a 22534-ik oldaltól olvasható a rendelet!

A közlöny 76. számának pdf-je elérhet? itt!