Megjelent az egészségügyi salátatörvény - NEFMI EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG - (Közlemény!)


Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

 

Megjelent az egészségügyi salátatörvény

A Magyar Közlöny mai számában megjelent az „egészségügyi salátatörvény”. A módosítások érintik az egészségügyi rendszer strukturális átalakítását , a transzplantáció kérdését és a pénzbeli ellátásokat, növelik az egészségügy gyorsreagálási képességét, megújítják a praxisjogot, a gyógyszerellátást, továbbá hatékony lépések történnek az úgynevezett „dizájner drogok” használatának visszaszorítására is.


Stuktúraátalakítás 

2012. január 1-jétől állami kötelezettség lesz az egészségügyi szakellátás, vagyis a  fekvő-, integrált járó-, és önálló járóbeteg-szakellátás biztosítása. 2012. május 1-jével pedig a korábbi súlyponti szisztéma helyett létrejön az egészségügyi térségekre épülő rendszer. Ennek érdekében 2012. május 1-jéig a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat és az azokhoz tartozó ellátási területeket, 2012. december 31-éig pedig a járóbeteg-szakellátási kapacitásokat és az ahhoz kapcsolódó ellátási területeket is fel kell osztani a térségi határok figyelembevételével. A struktúraátalakításhoz kapcsolódóan átalakul a beutalási rend is - az elfogadott törvény a betegek számára biztosítja a térségen belüli szolgáltató-választás lehetőségét. Mivel az egészségügyi szakellátási kapacitástervezés és a betegút-szervezés alapja az egészségügyi térség lesz, térségi várólisták jönnek létre. A szolgáltatóknak ugyanakkor lehetőségük lesz a nem térségi várólista alapján igénybe vehető ellátások ütemezésére intézményi előjegyzést vezetni. A kettő közötti koordinációt az országos várólista nyilvántartás biztosítja.

 

Praxisjog

Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény módosításával megújul a praxisjog intézménye. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága az önkormányzat és a háziorvos közti partnerség erősítésére törekszik az alapellátás biztosítása során anélkül, hogy bármelyik fél kiszolgáltatottá válna. A háziorvosi rendszer humánerőforrás krízisét kiküszöbölendő a tárca újra vonzóvá kívánja tenni a háziorvosi pályát, a rendszerbe belépőknek ezért segítséget nyújt a praxiskezelő létrehozásával.

 

Újabb lépések a gyógyszertámogatási rendszer átalakításában

Következő állomásához érkezett a gyógyszertámogatási-rendszer átalakításának többlépcsős folyamata. Az új rendelkezésekkel –  azon túl, hogy továbbra is biztosított a térben és időben folyamatos gyógyszerellátás –, olyan ösztönzők és szolgáltatások épülnek be a rendszerbe, amelyek segítik, hogy a lakosság olcsóbban jusson gyógyszerhez, javuljon a gyógyszerbiztonság és a betegek tájékozottsága. Az eredményalapú támogatás bevezetésével lehetővé válik, hogyha egy adott készítmény speciális klinikai vizsgálatokban garantált hatása a mindennapi gyógyítás során nem valósul meg, a gyártó a szerződésben foglalt kockázatvállalása alapján az államnak visszafizesse a kapott támogatás egy részét. Ehhez kapcsolódik a betegségregiszterek kialakítása, amely az eredményesség mérése mellett a szakmai protokollok kialakításához is segítséget nyújt.
Az informatikai fejlesztések előrehaladásával már 2012-ben elkezdhető az e-recept bevezetése, amely a betegnek, az orvosnak, a gyógyszerésznek és az egészségbiztosítónak is jelentős adminisztrációs tehercsökkenést jelent. Az új szabályok hatékony alkalmazása azonban nem képzelhető el az érintettek együttműködése, tényleges ösztönzése nélkül. Gyógyszerészek esetében kiemelendő a preferált legkedvezőbb áru generikus gyógyszerek kiadásának ösztönzése, amivel csökkenthetők a betegterhek. A vidéki, egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosító kisforgalmú gyógyszertárak részére jövőre nagyobb forrás áll majd rendelkezésre az egyéb gyógyszertárak szolidaritási díj befizetéséből, valamint az újra biztosított költségvetési forrásból.  A betegek számára egyszerűbbé válik a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos előzetes tájékozódás azáltal, hogy az eszközökre vonatkozó leírást, használati útmutatót elolvashatják a gyógyászati segédeszköz szaküzletekben, valamint a gyártók, forgalmazók és az OEP honlapján található eszközkatalógusban.

 

A „dizájner drogok”

A „dizájner drogok” fogyasztásának visszaszorítása érdekében 9 új anyaggal bővül a pszichoaktív anyagok listája. A bűnüldöző szervek közelmúltbeli hazai lefoglalásai ugyanis azt mutatják, hogy drasztikusan terjed ezeknek a szereknek a használata. A megfelelő törvény és végrehajtási rendeletek módosításával gyorsabb lesz a veszélyes szerek nyomon követése és a visszaélések szankcionálása is.

 

Transzplantáció

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiemelt célja a jogszerű, biztonságos, átlátható, megfelelően finanszírozott, szakmailag megalapozott hazai transzplantációs tevékenység megteremtése és biztosítása. A transzplantáció a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek számára nemcsak a túlélés esélyét növeli, hanem életminőségbeli változást is jelent. Az Eurotransplant International Foundation szervezetével való előzetes együttműködési megállapodás megkötése egyrészt minőségbeli javulást eredményez a hazai szervátültetésben, másrészt a betegek gyorsabban jutnak megfelelő szervhez, hiszen a 10 milliós lélekszámú lakosság helyett egy körülbelül 130 milliós populációban kereshetnek megfelelő donort számukra.

 

Korszerűbb járványügyi szabályozás 

Az ÁNTSZ jelentős fejlesztési forrásból történő informatikai fejlesztése lehetővé teszi a járványügyi surveillance (felügyelet) korszerűsítését, továbbá azt, hogy a vállalkozások a kémiai anyagok bejelentésével kapcsolatos feladataiknak elektronikus úton tudjanak eleget tenni. A rendszer támogatja a sürgősségi ellátás feladatait, továbbá képessé teszi az ÁNTSZ-t és rajta keresztül más kormányzati szerveket is arra, hogy az ország az uniós kötelezettségeinknek ezen a téren is eleget tudjon tenni, illetve részt vegyen a nemzetközi hálózati munkában.

 

Kiszélesített jogosultsági kör a terhességi gyermekágyi segélyre

A „salátatörvény” rendelkezik arról is, hogy a jövőben a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbefogadó férfi is jogosult lesz terhességi-gyermekágyi segélyre, amennyiben az anya halála, vagy egyéb ok miatt gyermekét nem tudja gondozni.

 

2011. december 14.

 

Módosulnak a gyógyszerellátás szabályai - MGYK
(Az mgyk.hu-n 2011. 12.07-én megjelent tájékoztató anyag az alábbi linken elérhető!)

Mint ismeretes, december 5-én este az Országgyűlés megszavazta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4857. sz. törvényjavaslatot. A több mint 160 paragrafusból álló új jogszabály számos törvényt módosít és jó néhány olyan passzusa is van, amelyek a lakossági gyógyszerellátás struktúráját és működési feltételeit szabályozza. Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabbakat a következőkben ismertetjük.