Megsz?nhet a gyógyszerhiány - A kamara elejét venné az ismétl?d? állapotoknak - Niczky Em?ke - Magyar Hírlap - 2011. szeptember 12.


Sajátos és könnyen kivitelezhet? eljárással egyszer s mindenkorra elejét vennék a gyógyszerészek az olcsóbbá váló készítmények átmeneti hiányának ? tudta meg a Magyar Hírlap.

Bár a gyógyszerek árának legutóbbi rögzítése kapcsán csak október 1-jét?l juthatnak a betegek olcsóbb orvosságokhoz, a gyógyszerészek köztestülete már szeptember utolsó napjaitól szorgalmazná a csökkentett árú készítmények patikai készletezését. Azért jutottak erre az elhatározásra, mert a sokéves tapasztalatok azt mutatják, hogy az OEP és a gyártók közötti ártárgyalások nyomán az olcsóbbá váló medicinákból rendre átmeneti hiányalakul ki a patikákban.

Ennek az az oka, hogy a gyógyszertárak a finisben igyekeznek megszabadulni a majdan csökkentett árú készleteikt?l, hogy ne érje ?ket veszteség. Új áron azonban elvileg csak a bevezetés id?pontjától rendelhetnek a nagykeresked?kt?l. Azok a betegek tehát, akiknek elfogyott az adott orvosságuk, vagy akiket az orvos újonnan állít rá a terápiára, emiatt néhány napig csak nehezen, több patika felkeresésével vagy egyáltalán nem jutnak gyógyszerhez.

Ez a helyzet hosszú ideje nagyjából egyhetes átmeneti gyógyszerhiányt és fölvásárlást idéz el?, ami jelent?s zavart okoz az ellátásban, és természetesen a közkassza, valamint a betegek járnak vele a legrosszabbul. Ezt orvosolná a Magyar Gyógyszerészi Kamara elképzelése, amelyr?l a köztestület alelnöke tájékoztatta lapunkat. Hankó Zoltán azt mondta, levélben fölkeresték a most csaknem hatszáz olcsóbbá váló készítmény gyártóit, illetve nagykeresked?it.

Azt kérték t?lük, már e hónap utolsó napjaiban valamennyien az új árat érvényesítsék a patikákban, hogy azok feltölthessék készleteiket.

A kamara azért is volt ilyen ?merész?, mert régebben m?ködött ilyen gyakorlat. A köztestület szerint mivel most sok gyógyszer csökkent áron kerül forgalomba, intézményesíteni kellene az eljárást. Kérdésünkre, mekkora kiesést okozna ez a gyártóknak és nagykeresked?knek, Hankó Zoltán azt válaszolta, az olcsóbb szerek el?re hozott, ezért jelent?s mérték? forgalmazása kiegyenlítheti az árkülönbözetb?l származó esetleges veszteséget.

Niczky Em?ke

Magyar Hírlap 2011. szeptember 12.