Megújul az egészségügyi dolgozók nyilvántartási rendszere - EEKH


A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében elengedhetetlen, hogy a magyar egészségügyben rendelkezésre álljanak az ágazati humáner?forrás jellemz?k, pontos statisztikák. Mindezek ismeretében nyújtott be pályázatot és nyert el 500 millió forint vissza nem térítend? támogatást az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) az Új Széchenyi Tervb?l.

Az ?Egészségügyi Humáner?forrás Monitoring? cím? projekt legf?bb célja, hogy javaslatot tegyen az egészségügyi dolgozók életútjának, pályamódosításának, személyes karrierjének támogatására, hogy el?re jelezze a közép- és hosszútávú képzési szükségleteket, továbbá hogy hazánkat is bekapcsolja a nemzetközi kölcsönös információ- és adatszolgáltatásba. A program során az EEKH olyan adattárat hoz létre, amelynek segítségével valós képet kaphat a kormány és az ágazat vezetése az egészségügyi humáner?forrás helyzetr?l, az esetleges hiány megoldási lehet?ségeir?l a döntéshozatal során.

A projekt keretében az EEKH egy webes felületet hoz létre, amely alkalmas lesz arra, hogy az egyes szerepl?k informálódhassanak és információkat cserélhessenek az ágazati képzésekr?l, álláslehet?ségekr?l, tendenciákról, azaz egy helyen jelenjen meg a kereslet és a kínálat. Az EEKH a célzott webes felület kialakításával és üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó egészségügyi humánszolgáltatási rendszer el?készítésével megteremti az alapját az él?-m?köd? egészségügyi munkaer? közvetít?, az úgynevezett HMR Clearing House rendszernek. A HMR Clearing House célja egy olyan szolgáltatási modell kidolgozása, amely valid és megbízható információkkal látja el az egészségügyi intézményeket a munkaer?piaci folyamatokról és várható trendekr?l, továbbá a munkavállalók és munkaadók számára naprakész információt nyújt a képzésekr?l és álláslehet?ségekr?l.

A projekt során kialakuló webes felületre minden egészségügyi dolgozó egyéni belépési jogosultságot kap, így egyszer?en és online is jelezni tudja adatainak változását. Ugyanakkor lehet?ség nyílik az egészségügyi szakdolgozók szabadon választható továbbképzési pontjainak, valamint gyakorlati pontjainak nyilvántartására, illetve az elektronikus adatbázis és jelent?program kialakítására is.

Az EEKH munkatársai a következ? másfél évben e-mailben, telefonon vagy postai úton adategyeztetést kezdeményeznek azokkal az egészségügyi dolgozókkal, akiknek az adataiban eltérést találnak a papíralapú és az elektronikusan nyilvántartott adatok között. Mindehhez a hivatal az ágazatban dolgozók segítségét és együttm?ködését kéri megköszönve, hogy válaszaikkal hozzájárulnak a program sikeres megvalósításához.

 

Dr. Paphalmi Rita
elnök
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

HÍRDETÉS