MGYK képviselet Szócska Miklós államtitkár úr országjáró körútjának záró fórumán - MGYK


Tegnap este (2011.03.01-én, Kedden), a SOTE- Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében került sor, a Szócska Miklós államtitkár úr által tartott, a Semmelweis Tervr?l szóló országjáró körút záró fórumára.

A Magyar Gyógyszerészi Kamarát Dr. Hankó Zoltán alelnök, Dr. Zalai Károly f?titkár, valamint az MGYK Országos Hivatalának ügyviteli vezet?je,
Dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte.

"Az országjáró körút (2011. január 20-án kezd?dött ) során az államtitkár összesen 19 helyszínen csaknem minden fenntartóval és intézményvezet?vel személyesen találkozott, hogy együtt beszéljék meg a Semmelweis Terv egyes részeit. A szakmai egyeztetésekre minden esetben meghívta az adott megye kormánymegbízottját, a megyei kormányhivatalok f?igazgatóit, valamennyi kórház igazgatóját és fenntartóját, az országgy?lési képvisel?ket, a járóbeteg-ellátó intézmények vezet?it, valamint a területi OEP és ÁNTSZ vezet?it."