Minden megoldásra nyitottak a patikáik érdekében a falvak - Somogyi Hírlap


Somogyi Hírlap - 2022.05.16. (2. oldal)

Öt év alatt hét közforgalmú gyógyszertár zárt be Somogyban. Iharosberényben ugyanakkor három hete új patika nyílt, Gamáson pedig holnaptól indul újra az egy éve szünetel? ellátás.

SOMOGY
Tavaly nyáron sz?nt meg a gyógyszerészeti ellátás Gamáson azért, mert a falu patikusa elhunyt. A helyieknek ezért csaknem egy évig más településre kellett menniük ki váltani gyógyszereiket. Kedd t?l azonban már nem kell utaznia senkinek, a faluban ismét üzemel a gyógyszertár. Tóth Péter, Gamás polgármestere lapunknak elmondta, sokáig keresték az új gyógyszerészt, pályázatot is kiírt az önkormányzat. Felhívásukra egyedül a mernyei gyógyszerész jelentkezett, ezért vele kötöttek szerz?dést. – Annyiban változott a szolgáltatás, hogy mostantól fi ókgyógyszertár m?ködik a faluban és hetente kétszer ked den és pénteken lesz nyitva – mondta Tóth Péter. – Az új patika a falu központjában lév? közösségi épületben kapott he lyet. Ez egy ideiglenes megoldás, mert kés?bb szeretnénk jobb körülményeket biztosíta ni a gyógyszertárnak – tette hozzá a polgármester.

Marcaliban is haláleset mi att zárták be a patikát korábban. A város központjában m?köd? közforgalmi gyógyszertár azonban újra kinyitott, jelenleg fiókgyógyszertárként üzemel.

Süt? László polgármester érdekl?désünkre elmondta, Mar cali ellátottsága jó, a településen három patika található.

Balatonszemesen is meg sz?nt a közforgalmi gyógyszertár, mert a korábbi tulaj donosa nem tudta eladni a pra xisát. Németh Kornélné pol gármester kiemelte, a jelenlegi patika a balatonszárszói gyógyszertár fiókintézménye ként m?ködik 2019 óta. A patika egy önkormányzati tulajdonban lév? épületben van és minden nap várja a vásárlókat...