Minden patikában meghatározott létszámú szakember segíti a betegeket - kormany.hu


2011. július 27. 17:12

A kormány a szakszer? gyógyszerellátás országosan egységes biztosítása érdekében 2013. július 1-t?l (!a közlöny alapján 2013 szeptember 1-t?l, a szerk.) a gyógyszertárak nyitvatartási idejéhez, valamint az általuk kezelt vények számához igazodva meghatározza a gyógyszertárban dolgozó személyek minimális létszámát.

 

Az err?l szóló rendelet a Magyar Közlöny 89. számában olvasható.

Az új szabályozás alapvet? célja, hogy a betegek a gyógyszertárakban megfelel? id?tartamú, magas színvonalú tájékoztatáshoz jussanak, illetve az ország valamennyi gyógyszertárában a teljes nyitvatartási id?ben elegend? számú szakszemélyzet álljon rendelkezésre.

A 2 éves felkészülési id?t követ?en a gyógyszertárakban a váltakozó idej? nyitvatartáshoz és szakmai munka mennyiségéhez igazodva 1-4 f? gyógyszerész, illetve gyógyszerészenként 2 gyógyszerkiadásra jogosult szakasszisztens lesz az el?írás. Emellett a személyi jogos gyógyszerész  -  betegellátás szempontjából figyelembe vehet?  -  heti munkaideje legfeljebb 48 óra lehet majd, ami összhangban áll a Munka Törvénykönyve munka-, és pihen?id?re vonatkozó szabályaival.

A kormány a gyógyszerész szakmai szervezetekkel egyeztetve határozta meg a gyógyszertárak m?ködtetéséhez szükséges minimum személyi feltételeket.

A magas színvonalú gyógyszerellátás hozzájárul a pontos és megfelel? gyógyszerezéshez, visszaszorítja a felesleges gyógyszerfogyasztást, javítja a betegek együttm?ködését, melynek eredményeként növekedik a gyógyszerelés hatékonysága is.

 

(kormany,hu)