Mindent figyelembe véve döntsenek ? az árrés korrekcióról a gyakorlatban ? mgyk.hu


A múlt héten a Magyar Közlöny 2012. július 19. csütörtöki, 96. számában megjelent a patikai árrés korrekcióval foglalkozó rendelet, melynek kapcsán az ország különböz? régiójában él? és dolgozó gyógyszerészt kérdeztük, tapasztalataikról, véleményükr?l, arról, hogy a milyen módon reagálnak a mindennapok során az ?ket ér? kihívásokra, valamint milyen eszközök jelenthetnek megoldást egy-egy régió sikeres m?ködésében.
Második válaszadónk dr. K?halmi Józsefné az MGYK Bács-Kiskun megyei szervezete elnöke.

- Mi a véleménye a mostani árrés-korrekcióról?

- A jelenlegi alacsony gyógyszertári árrés mellett ez egy szükséges lépés volt.Jobban szerettük volna, ha ez az összeg küls? forrásból, és nem a nagykeresked?k árréséb?l kerül a gyógyszertárakhoz. A gyógyszerészi kamarának a döntésében, hogy elfogadja-e vagy visszautasitja a kormány által nyújtott segitséget, a gyógyszerész társadalom többségének érdekét kellett nézni.

- Miként értékeli a nagykeresked?k reakcióját az árrés-rendeletre?

- Még szinte meg sem száradt a tinta a rendeleten a nagy nagykerek kiküldték a gyógyszertári engedményeket felmondó leveleket. Emiatt nem egyforma lelkesedéssel fogadták a gyógyszerészek a rendeletet. Igazán számottev? engedményt eddig a láncok és a nagyobb forgalmú gyógyszertárak kaptak. Ezeknek a száma a gyógyszertárak kb. 20 %-a, de ha ebb?l kivesszük a nagykertulajdonúakat ez még kevesebb. A gyógyszertárak többségének ez a plusz forrás segitséget nyújt a gazdálkodásban, és ez alanyi jogon jár mindenkinek, nem mondható fel.

- Mi lehet az alapja a tovább folytatódó együttm?ködésnek?

- Azt régen tudjuk hogy az a szlogen, hogy egy hajóban evezünk a gyógyszerellátás minden szerepl?jével idejét múlt. Sajnos kiszolgáltatottak vagyunk, ennek ellenére remélem a nagykerek belátással cselekszenek, maximum az ? veszteségeik erejéig veszik vissza a kedvezményeket, mert az ? érdekük is az, hogy fizet?képes gyógyszertárakkal álljanak szerz?désben.

- Megyei elnökként mit javasol a kollégáknak?

- A mi megyénkben minden alkalmat megragadok arra, hogy kérem a gyógyszertárvezet?ket próbáljanak a szakmai szemlélet mellett üzleti szemlélettel is gondolkodni. Jelen helyzetben is mindenki vegye figyelembe az ajánlatokat, úgy a nagy mint a kisebb nagykeresked?ékét is. Mindent figyelembe véve döntsenek.

 

 

- Köszönöm válaszait!

(mgyk.hu ? szente)