Miniszteri biztos segíti az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság munkáját - kormany.hu


A Semmelweis Terv végrehajtásának koordinálásáért felel?s miniszteri biztost nevezett ki Réthelyi Miklós nemzeti er?forrás miniszter Dr. Bodrogi József személyében.

A miniszteri biztos feladatai körében koordinálja az egyes döntések el?készítését és megvalósítását, megszervezi a szükséges egyeztetéseket és gondoskodik azok lefolytatásáról, szakmailag támogatja a társadalombiztosítási rendszert érint? gazdasági stratégiai döntés-el?készít? munkát, valamint közrem?ködik a szükséges gazdaságpolitikai döntések el?készítésében. Megbízatása 2011. november 6-tól hat hónap id?tartamra szól.

A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti er?forrás miniszter az egészségügyért felel?s államtitkár útján irányítja.

A kinevezésr?l szóló miniszteri utasítás a Hivatalos Értesít? 57. számában olvasható.

Egészségügyért Felel?s Államtitkárság

Forrás: kormany.hu