Módosul a ?Köztestületi napok ? 2011? id?pontja - MGYK


Mint ismeretes, a Kamara elnöksége 2011. november 25-27. közötti id?pontra Budapesten a Helia Hotelben ?Köztestületi Napok ? 2011? címmel konferenciát szervezett, az újonnan megválasztott területi tisztségvisel?knek, az országos és megyei küldötteknek, valamint a kamarai tagoknak. A konferencia els?dleges célja, hogy a Kamara tagjai és különböz? feladatokkal megbízott képvisel?i közösen tekinthessék át és jelöljék ki a Kamara szakmai érdekvédelmi és önkormányzati feladatait a következ? négyéves ciklusban, a Kamara összehangolt és minél hatékonyabb tevékenysége érdekében.

Ismeretes az is, hogy az egyik területi szervezet küldöttállító nyári köz- illetve küldöttgy?lésével kapcsolatos vitás kérdések miatt az eredeti ütemtervhez képest egy hónapos késéssel lehetett az alakuló küldöttközgy?lést megtartani és a Kamara alapdokumentumait elfogadni. Ennek következtében késedelmet szenvedtek a területi szervezetek tisztújító köz- illetve küldöttgy?lései, amelyek összehívására és lebonyolítására így csak novemberben kerülhet sor.

Mivel a legtöbb területi szervezetnél csak november második felében lesznek a tisztújító köz- illetve küldöttgy?lések, a ?Köztestületi napok ? 2011? ezzel párhuzamos megrendezésével a rendezvény eredeti célkit?zései meghiúsulnának. Ezért a Kamara elnöksége a rendezvény szervez?ivel egyetértésben a ?Köztestületi napok? megrendezését ? változatlan célkit?zéssel, programmal, feltételekkel és helyszínnel ? az eredetinél alkalmasabb id?pontra halasztja.

A rendezvényre el?re láthatóan 2012. február els? hétvégéjén kerülhet sor.

Mindazokkal, akik a rendezvényre már jelentkeztek, illetve a részvételi díjat is rendezték, a ?Köztestületi napok ? 2011? szervez? bizottsága és a Galenus Kft. képvisel?i a közeli napokban felveszik a kapcsolatot a technikai részletek egyeztetésére.

Budapest, 2011. november 11.

Dr. Horváth Tamás
elnök