Módosult a Patika Hitelprogram szabályozása


Hónapok óta várt kormányrendelet-módosítás jelent meg szeptember 5-én a Magyar Közlöny 141. számában az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 250/2017. (IX. 5.) Kormányrendelet részeként: változott a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének el?segítésér?l szóló 212/2013. (VI. 19.) Kormányrendelet.

A módosítás indoka, hogy 2017. január 1-t?l csak többségi gyógyszerészi tulajdonú gazdasági társaság által m?ködtetett közforgalmú gyógyszertáraknak lehet m?ködési engedélye, ugyanakkor az államilag támogatott kedvezményes hitel igénybe vételének 212/2013. (VI. 19.) számú Kormányrendelettel korábban életbe léptetett részletes szabályai csak a többségi gyógyszerészi tulajdoni hányad elérését segít? hitel igénylését tették lehet?vé.

A módosítás értelmében kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti el?vásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban,

- oly módon, hogy 2017. január 1-jét követ?en sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni hányaddal gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban,

- amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

- oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglév? gyógyszerészi tulajdoni hányad a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban, vagy

- amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A módosítás harmonizál azzal a szakmapolitikai elvárással és kormányzati vállalással, mely szerint (1) az állam kedvezményes hitellehet?séggel is támogatja gyógyszerészek els? gyógyszertárban történ? tulajdon szerzését (a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását), (2) a vidéki kisgyógyszertárak megmaradását és (3-4) a minél nagyobb arányú (akár teljes kör?) gyógyszerészi tulajdonhányadok kialakítását az egyes gyógyszertárakban.

A hitel igénylésének többi feltétele változatlan. Emlékeztet?ül szeretnénk jelezni, hogy a Patikaalapban a 2017-es és a 2018-as költségvetési évre is rendelkezésre állnak a kamattámogatáshoz a megfelel? források, továbbá a Garantiqua Hitelgarancia Zrt. készfizet? kezességvállalása is változatlanul elérhet?.

A Patika Hitelprogram gazdája az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság által az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program vagy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 keretében m?ködtetett program.

A módosítás szeptember 6-án lépett életbe.

Az MFB illetékeseivel folytatott egyeztetések értelmében az új szabályozáshoz igazodó ?hiteltermék? kialakítása heteken belül megtörténik és az elérhet?ségér?l is részletes tájékoztatás készül.

 

Budapest, 2017. szeptember 11.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök