Mráz Ágoston Sámuel a Vándorgy?lés vendége volt


A gyógyszertárakkal kapcsolatban legfontosabb a nemzeti tulajdon – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Néz?pont Csoport vezet?je a Vándorgy?lés péntek délutáni programjában elhangzott el?adásában.

A Vándorgy?lést megtisztelte Mráz Ágoston Sámuel ismert politológus, akinek „A hazai gyógyszerpiac politológus szemmel” cím? el?adása nagy érdekl?dést váltott ki, a hallgatóság megtöltötte a Hunguest Hotel Palota konferenciatermét. „Az ember politológusként mit mondjon a gyógyszerpiacról?” – tette fel a kérdést, majd mindjárt meg is adta rá a választ: a téma a követez? évtized egyik kulcstémája lesz. A vezetése alatt álló Néz?pont Intézet kiemelten foglalkozik az egészségpolitikával, illetve ezen belül gyógyszerügyekkel, ez is oka volt annak, hogy elvállalta ezt az el?adást. A másik az volt, hogy tavaly decemberben „Gyógyuló egészségügy” címmel szerveztek egy konferenciát, ami a gyógyszerpiaccal is foglalkozott.

Mráz Ágoston Sámuel a Vándorgy?lés vendége volt„Politológus szemmel nagy dicsérettel tartozom a gyógyszerészeknek: az MGYK az elmúlt 10 évben az egyik legjobb érdekérvényesít? szervezetté vált hazánkban” – hangsúlyozta. A továbbiakban visszatekintett az elmúlt évtized gyógyszerellátására. Mint mondta, nagyon sikeres évtizedet hagyunk maguk mögött. A kormányzattal együtt sikerült megváltoztatni a gyógyszerellátás filozófiáját és kiváló érdemeket szereztek ez ügyben a gyógyszerészek.

Hogyan tekint a kormány, a politika az egészségügyre és ezen belül a gyógyszerpiacra? – folytatta az el?adását. A legfontosabb a nemzeti tulajdon fogalma, ez volt a vezérl? elv, ez áll a siker mögött, hogy a hazai gyógyszertárak nemzeti tulajdonba kerültek. 13 éve még más volt a politika, de 2010 óta egyértelm?en megváltozott a helyzet. B?ven van azonban még tennivaló – hangsúlyozta, például a nemzeti tulajdon meger?sítése. Miért is fontos ez? Mert fel kell készülnünk a jöv?re, ugyanis a jöv? abba az irányba mutat, hogy egy digitális piac szolgálhatja ki a fogyasztókat. Példaként az Amazont említette. Tudni kell, hogy a globális hálózatok mire törekednek, és meg kell erre adnunk a magunk válaszát. Ezen is gondolkodni kell, különben azon találjuk magunkat, hogy az emberek valahol az interneten vásárolják meg az általuk jónak tartott gyógyszereket. Meg kell találni erre a választ – és ez is innováció! – emelte ki.

Egy másik megoldásra váró kérdéssel folytatta, azokkal az aprófalvas területekkel, ahol nem éri meg patikát nyitni. – Kérdés, ott hogyan történjen a szabályozás. Mint mondta, ? nem a megoldást hozza – ez a Kormány és a Kamara közös feladata –, hanem rá akarja irányítani a figyelmet. Itt is meg kell találni az innovatív megoldást, mert nem lehet megengedni, hogy a társadalom ellátási szempontból kettészakadjon.

A továbbiakban a MAGYOSZ felkérésére készített, a gyógyszerpiac fontosabb adatait bemutató tanulmányt ismertette, melynek során a kamara által készített gazdasági elemzés egyes adataira is kitért. Fontosnak tartotta ugyanis, hogy a gyógyszerészek tisztában legyenek gazdasági környezetükkel. Csak néhány adat: A magyar gyógyszerpiac gazdasági lábnyomának bemutatását a hazai gyógyszeripar kibocsátásával kezdte, ami a 2017-es adatok alapján 1000 milliárd forint, a nemzetgazdaságon belüli súlya pedig 1,3%. Szót ejtett az értékesítési árbevételr?l is. Ez a belföldi piacon 136 milliárd forint, ezért túlnyomó részt külföldre termelünk. A legnagyobb külpiacaink Oroszország, Franciaország és Románia. Szót ejtett a hozzáadott értékr?l is – 722 milliárd forint –, ami dinamikus növekedést mutat.

Kitért az innováció kérdéskörére is, mint mondta, a leginnovatívabb gazdasági terület Magyarországon a gyógyszeripar és a legtöbb kutatással foglalkozó ember is a gyógyszeriparban tevékenykedik. A kérdéssel ágazati összehasonlításban is foglalkozott. Az adatok elemzése után feltette a kérdést: ha ennyire fontos a gyógyszergyártásnak a gazdaságban és a nemzeti tulajdonban betöltött a szerepe, mennyi közteher terheli? Az összeg 80 milliárd forint fölött van.

El?adásának zárásaként újra felhívta a figyelmet nemzeti tulajdonnal szembeni globális kényszer elleni felkészülésre, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a gyógyszerészek a társadalmi szerepvállalásuk mellet sikeresek legyenek, amihez a Kormány segítsége biztosított.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

Mráz Ágoston Sámuel a Vándorgy?lés vendége volt

Mráz Ágoston Sámuel a Vándorgy?lés vendége volt

Mráz Ágoston Sámuel a Vándorgy?lés vendége volt

Mráz Ágoston Sámuel a Vándorgy?lés vendége volt