Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak


FELHÍVÁS:
A mikro- kis- és középvállalkozások megújuló energiaforrás-felhasználásának növelésére
Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
Kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.3-19


 

Támogatás:

– összege: min. 1,5 millió Ft, max. 3 millió Ft

– mértéke: 100 %

M?szaki tartalom:

– Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos f?tési körön lév? épületekb?l álló épületcsoporthoz köt?d?, illetve az épületben m?köd? termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 százalékát fedez?, maximum 15 kW névleges teljesítmény? napelemes rendszerek telepítése támogatható.

– Elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. A fajlagos költséghatáron felüli rész öner?b?l finanszírozandó.

Pályázó:

– legalább 3 teljes lezárt évvel, 1 f? alkalmazottal rendelkezik.

– nem mez?gazdasági termel?.

Fejlesztés helye:

– bérelt is lehet – bérleti szerz?désnek el?írásai vannak.

– kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tet?szerkezetén kerülhet elhelyezésre.

– támogatási kérelem benyújtását megel?z? 1 év id?tartamban használatban állt (igazolása: 1 év fogyasztást mutató áramszámláival).

Kizáró ok:

– meglév? napelemes rendszer cseréje, b?vítése

– összköltség meghaladja az utolsó lezárt év árbevételének felét, személyi jelleg? kiadások összegét

Beadás:

 2019.05.15-t?l  -2020.09.30 -ig, de folyamatos elbírálás (bármikor felfüggeszthet?)

– pontozás is van!

Megvalósítás: max. 12 hónap