Néhány szempont az Etikai Kódex tervezetéhez - MGYK


Néhány szempont az Etikai Kódex tervezetéhez

 

Az elmúlt napokban postázta a Kamara elnöksége a küldöttközgy?lés küldötteinek a Kamara Alapszabályának és Etikai Kódexének tervezetét. A két alapdokumentum el?készítésére a Kamara elnöksége a kamarai törvény április 1-i módosítását követ?en egy-egy bizottságot kért fel és ezzel párhuzamosan a Kamara tisztségvisel?i a megyei szervezetek vezet?ségeivel ? országjáró körút keretében ? konzultációkat folytattak. A konzultációk során mindkét alapdokumentummal kapcsolatban kikérték a megyei szervezetek vezet?inek véleményét, amelyet a bizottságok legjobb tudásuk szerint igyekeztek a tervezetekbe beépíteni. Az alapszabály- és az etikaikódex-el?készít? bizottságok javaslatát az elnökség augusztusban szakmai vitára bocsátotta és az észrevételek, konkrét javaslatok figyelembe vételével készítette el? a küldöttközgy?lésre el?terjesztett tervezetet. A küldötteknek az alapdokumentumok tervezeteinek kísér? levelében foglaltaknak megfelel?en van lehet?ségük arra, hogy további módosító javaslatokat fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy a küldöttközgy?lés október 29-én a Kamara m?ködését és a gyógyszerészet fejl?dését leginkább szolgáló Alapszabályt és Etikai Kódexet fogadhasson el.

Az elmúlt hónapokban különösen az Etikai Kódexhez kapcsolódóan alakult ki olyan vita, amely az el?terjeszt?k szándékainak félremagyarázásával meghiúsíthatja a gyógyszerészet megújítását célzó kamarai törekvéseket. Ezért az Etikai Kódex tervezetének el?készít?i az alábbiakban foglalják össze azokat az elvi szempontokat, amelyek valamennyiünket hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a küldöttközgy?lésen olyan szabályzat elfogadására kerüljön sor, amely alkalmas lehet a gyógyszerészet megújítására.

dr. Pintér László                                 dr. Horváth Tamás
OEB elnök                                                  elnök

Magyar Gyógyszerészi Kamara