Nem értenek egyet a gyógyszerészi kamara optimizmusával - weborvos.hu


A MOSZ szerint lét és nemlét határán áll a magyar patikák nagyrésze. 

A gyógyszerpiac valamennyi szerepl?je, gazdasági környezetének kedvez?tlen helyzetér?l adott számot: az innovatív gyártók a gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulások mértékét aránytalanul súlyosnak tartják, míg a nagy- és kiskereskedelmi árrések átrendezése amellett, hogy megbontotta a szerepl?k között fennálló amúgy is kényes egyensúlyt, (...)

A cikk a weborvoson olvasható!