Ónodi-Sz?cs Zoltán a GYKTN-n


Ónodi-Sz?cs Zoltán a GYKTN-nDr. Ónodi-Sz?cs Zoltán egészségügyért felel?s államtitkár – elfogadva a Kamara meghívását – el?adást tartott a VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokon november 24-én, a budapesti Danubius Hotel Arénában.

Dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán köszönt? szavai után hangsúlyozta, a gyógyszerészek munkájának az egészségügyi ellátórendszer részét kell, hogy képezzék, ezen a véleményén a kormány nem változtat. Miután kitért a V4 országokkal történ? egyeztetésekre a gyógyszerbefogadási gyakorlatok szinkronizálásával kapcsolatban, összefoglalta EMMI és az MGYK együttm?ködésének eddigi eredményeit.

„Egy korszak lezárult mondtaminden hazai patika magyar gyógyszerészi tulajdonában van”. Kitért a Patikalapra, ami m?köd?képes modell volt, Megemelték a felvehet? hitel összegét, ahogy a generikus ösztönz? is növekedni fog jöv?re. Kitért arra is, hogy az együttm?ködésnek köszönhet?en a jöv?ben vis major helyzetekben a gyógyszerész maga is kérheti a patika m?ködésének felfüggesztését. A kórházi gyógyszerészek béremelésér?l is szólt.

Ónodi-Sz?cs Zoltán a GYKTN-nAz EESZT is az említettek között volt köszönetet mondva a gyógyszerészeknek. Kérte továbbá, hogy a gyógyszerészek jelezzék az ezzel kapcsolatos problémákat, ugyanakkor megjegyezte, hogy ezekért nem mindig az EESZT a hibás. Szóba hozta az EMMI és az MGYK közti megállapodási szerz?dést, ami eredményeképpen a Kamara is kérhet jogszabály-változtatásokat.„Szeretnénk a gyógyszertárakat a népegészségügyi programokban is felhasználni” – folytatta, hangsúlyozva, hogy ezt egyébként dr. Hankó Zoltán kamarai elnök kezdeményezte. Régi restanciája van a magyar kormánynak a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban folytatta, de, mint mondta, dolgoznak a kérdés megoldásán, és ha idén nem is, jöv? év elején megszülethet a megoldás.

mgyk.gyh 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos